Høringsfrister - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 31. mai. 2014
 • 18. jun. 2014

Høringsfrister

 • Høringsfristen løper fra det tidspunkt saken mottas hos høringsinstansen
 • Det må tas hensyn til ferietid ved fastsettelse av frister:
 
 • Sommerferie: +3 uker
 • Påske- og juleferie: +1 uke
 • Den høringsinstans som har behov for forlenget frist til uttalelse ber om dette i hvert enkelt tilfelle
 • I høringssaker der det kreves politisk behandling i kommuner og fylkeskommune eller avklaringer i forhold til sentrale kulturminnemyndigheter, kan det være behov for forlenget høringsfrist
 • De i prosessmalene nevnte tidsfrister er satt for å tilstrebe realisme i forhold til reelt behov for saksbehandlingstid