Reg. planstrategi - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 31. mai. 2014
  • 08. okt. 2014

Samhandling ved regional planstrategi

Samhandlingen skal følge bestemmelsene i loven, jf. kap. 3 og 5. 

Last ned Miljøverndepartementets veileder for regional planstrategi her...

Prosessbeskrivelsene nedenfor omfatter forslag til supplerende møter når en eller flere av partene anmoder om dette. Disse er ikke obligatoriske og bør oppfattes som gode kjøreregler, og bygger på lang erfaring fra samhandling mellom Vestfoldkommunene og regionale etater. Generelt vil god samhandling tidlig i planprosessene være mest effektivt for å unngå konflikter.Ikke lovfestete deler av prosessen er markert med blå skrift.

Last ned skjema med prosessbeskrivelse for regional planstrategi (PDF) her...


Regional planstrategi - samhandlingsskjema