Fagpolitiske utvalg - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. aug. 2016
  • 13. nov. 2017
  • Politikk

Fagpolitiske utvalg

Til hvert av de tre fagpolitiske utvalgene skal det oppnevnes to medlemmer med

varamedlem, en fra posisjonen og en fra opposisjonen. Etter retningslinjene til

Østlandssamarbeidet bør medlemmer til fagpolitiske utvalg gjerne komme fra tilsvarende

hovedutvalg i fylkeskommunen. 

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

 

Østlandssamarbeidets internasjonalt fagpolitisk utvalg 

Kåre Pettersen (V)

Fredrik Tronhuus (H)

 

Karl Einar Haslestad (Ap 

Kathrine Kleveland (Sp) 

 

Ansvarlig sektor: Regional

 

 

 

Østlandssamarbeidets fagpolitisk utvalg for samferdsel 

Hans Hilding Hønsvall (Krf)

Liv M. Karto (H)

 

Morten Istre (Ap)

Lene Lauritsen Kjølner (Mdg)

 

Ansvarlig sektor: Regional

 

Østlandssamarbeidets fagpolitisk utvalg for utdanning 

Knut Anvik (Frp)        

Lina Bringsli (Krf)

 

Truls Vasvik (Ap)

Nell Gaalaas-Hansen (Sv)