Fagskolen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. aug. 2016
  • 07. sep. 2016
  • Politikk

Fagskolen

Det velges et styre som består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Det velges to representanter for skoleeier, samt følgende oppnevnelser: Ett medlem oppnevnes etter forslag fra NHO i Vestfold, ett medlem etter forslag fra LO i Vestfold, ett medlem fra KS i Vestfold, Ett medlem etter forslag fra Norsk Rederiforbund (NR), ett medlem etter forslag fra Norsk Sjømannsforbund (NSF.) Fylkestinget velger leder av styret.

 

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

 

Per-Eivind Johansen (H), leder

Elin Berg Schmidt (V)

 

Inger Lønseth (Ap)

Aud Gunnestad (Ap)

 

Ansvarlig sektor: Utdanning