Færder nasjonalparkstyre - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. aug. 2016
  • 07. sep. 2016
  • Politikk

Færder nasjonalparkstyre

Vestfold fylkeskommune skal være representert med ett medlem fra fylkestinget, og skal

innstille en kvinne og en mann blant fylkestingets faste medlemmer.

Miljødirektoratet vil deretter reoppnevne nasjonalpark/verneområdestyrene på bakgrunn av

forslagene fra kommuner/fylkeskommuner. Sammensetning av styret skal følge kravene til

kjønnsfordeling i likestillingsloven § 13. Nettside: færdernasjonalpark.no

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Personlig vara

 

Rune Hogsnes (H)

Nell Gaalaas Hansen (SV)

 

På grunn av sammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy kommuner i 2018, er styrets funksjonstid satt til to år. Nytt styre må oppnevnes når Færder kommune er etablert.

Ansvarlig sektor: Kultur