Rovviltnemnda region 2 (Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. aug. 2016
  • 29. mai. 2017
  • Politikk

Rovviltnemnda region 2 (Telemark, Aust-Agder, Vestfold og Buskerud)

Det foreslås kandidater for medlemmer og varamedlemmer rovviltnemnda. Det foreslås to

representanter, ett av hvert kjønn.

Miljøverndepartementet oppnevner deretter medlemmene av rovviltnemnda. Sammensetning av nemnda skal følge kravene til kjønnsfordeling i likestillingsloven. De foreslåtte kandidater skal velges fra fylkesutvalget.

Det tas forbehold om endringer eller utsettelse av valg.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

 

Kåret Pettersen (V)

Ellen Eriksen (Frp)

 

Ansvarlig sektor: Kultur