Skatteutvalget for Skatt sør - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. aug. 2016
  • 07. sep. 2016
  • Politikk

Skatteutvalget for Skatt sør

Det skal være ett folkevalgt skatteutvalg for hvert skattekontor, jfr. Skattebetalingsforskriften § 15-1, tredje ledd. Hvert fylkesting skal oppnevne sine medlemmer og ett varamedlem til skatteutvalget. Vestfold fylkeskommune skal til skatteutvalg i Skatt sør velge 2 medlemmer og ett varamedlem.

For valgperioden 2016 – 2019 er følgende representant valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

 

Dag N. Kristoffersen (V)

Vidar Andersen (FrP)

 

Kari Asmyhr (AP) 

 

 

Ansvarlig sektor: Stab/kommunikasjon