Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. aug. 2016
  • 07. sep. 2016
  • Politikk

Vestfold Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (VIKS)

Fylkestinget oppnevner ett styremedlem fra kontrollutvalget og ett personlig varamedlem.

Styret velger selv leder og nestleder.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

 

Heidi Ørnlo (Ap)

Øyvind Oppegård (Krf)

 

Ansvarlig sektor: Stab/økonomi