Vestfold klima og energiforum - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 22. aug. 2016
  • 07. sep. 2016
  • Politikk

Vestfold klima og energiforum

Det skal oppnevnes ett styremedlem med varamedlem til styret i Vestfold klima og

energiforum. Funksjonstiden er fra 01.01.2016.

For valgperioden 2015 – 2019 er følgende representanter valgt inn fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

 

Lene Westgaard-Halle (H)

Kåre Pettersen (V)

 

Ansvarlig sektor: Regional