Kontrollutvalget - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 10. mai. 2013
  • 18. jan. 2018
  • Politikk

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget fører løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget. Utvalget ser til at fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget består av 5 medlemmer m/personlige varamedlemmer som velges av fylkestinget. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant fylkestingets medlemmer.

Kontrollutvalgets medlemmer:

1. Heidi Ørnlo (AP) leder

2. Rune Mathiassen (SV) nestleder

3. Øyvind Reidar Bakke (AP)

4. Elise Andersen (FrP)

5. Andreas Muri (H)