Partnerskapskonferansen 2015 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 15. des. 2014
  • 15. jan. 2018

Partnerskapskonferansen 2015

Taktskifte for grønnere verdiskaping i Vestfold

15.-16. januar 2015 ble den årlige partnerskapskonferansen i regi av partnerskapet Verdiskaping Vestfold arrangert. Dette var det tiende året med bred deltakelse fra næringsliv, organisasjoner, politikk og offentlig forvaltning. Temaet var grønn verdiskaping.

Last ned konferanseprogram her (PDF)

Bred oppslutning

Formålet med årets konferanse var blant annet å inspirere, engasjere og synliggjøre eksempler på grønn verdiskaping. I alt deltok 130 fra et bredt spekter av offentlige etater, privat næringsliv, nærings- og arbeidslivets organisasjoner og interesseorganisasjoner.

Lars Andreas Lunde, statssekretær i klima- og miljødepartementet, startet med å si at klima- og miljøteknologi pluss grønn verdiskaping er sant. -Det er ikke motsetning mellom økonomisk vekst og grønn verdiskaping. Heller tvert imot. Kapital er driveren i det grønne skifte. Klarer vi ikke å løse klimautfordringene klarer vi heller ikke økonomisk utvikling, så Lunde. 

Grønn verdiskaping byr på muligheter

Mange innledninger og debattinnlegg gikk i samme retning: Vi har allerede ressurser, kompetanse og handlingsrom til å redusere klimautslipp og øke energieffektiviteten, samtidig som næringslivet i Vestfold kan innovere, utnytte markeder og øke lønnsomheten.

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero åpnet med å si at vi har en jobb å gjøre, men det er grunn til positivitet. Det grønne skiftet er i gang. Både han og Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo, viste til eksempler på at det grønne markedet virker og at offentlig sektor kan stimulere, kreve og regulere.

Idar Kreutz, administrerende direktør i Finans Norge påpekte også at offentlige myndigheter både bør og kan regulere, og således bidra til forutsigbare rammebetingelser som fører til bærekraftige endringer. Han avsluttet første konferansedag med tanker om bærekraft som konkurransefordel. 

-Næringslivets fremtidige vinnere er de som i strategien for sin kjernevirksomhet forener globale samfunns- og miljømessige utfordringer med egen lønnsom vekst, sa Kreutzer.

Vi har tro på grønn verdiskaping og det er tid for handling, var hovedbudskapet fra konferansen.

Drives av kapital

En strategi, som definitivt flest innledere og deltakere pekte på, var å stille miljøkrav i offentlige anbudsprosesser. Vi må definere krav om reduserte utslipp, økt energieffektivitet og generelt mer miljøvennlig tjenester og produkter i offentlige anbudskriterier. Tanken er at stat, fylkeskommune og kommuner kan stimulere næringslivet til å utvikle ny teknologi, som igjen skaper grunnlag for nye markeder og økt lønnsomhet. Da må vi videreutvikle vår innkjøpskompetanse, erkjenne handlingsrommet vi faktisk har innen regelverket og få til et tettere samarbeid mellom næringsliv og offentlige myndigheter om mulige løsninger.

Bygg videre på veien mot grønt skifte nå!

Det var klare ønsker til politikere og administrasjon om tydeligere og mer ambisiøse mål for grønn utvikling i Vestfold. Fylkeskommunen og kommunene bør gå foran med inspirerende og krevende mål, legge grunnlaget for grønn verdiskaping i næringslivet og endrede holdninger og adferd i befolkningen. Tiltak som vedtas, må gjennomføres. Planer som nå er under utvikling eller på høring, eksempelvis regional plan for klima- og energi og regional plan for verdiskaping og innovasjon, må bli konkrete og ta med diskusjonene og forslag til tiltak fra konferansen.

- Vi jobber med utvikling av grønn verdiskaping gjennom den regionale klima- og energiplanen. Denne skal bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale miljømålene, samt gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk, sa fylkesrådmann Egil Johansen

Dialog med næringslivet

Blant foredragsholderne var det også innlegg fra både skognæringen, byggebransjen og industrien, den siste var representert ved Kongsberggruppen.
-Vi har klare ambisjoner om bærekraftig utvikling, men er på jakt etter nye ideer fra våre samarbeidspartnere i det grønne skiftet, sa Sverre Gotaas fra Kongsberggruppe ASA. 

Per Koch, spesialrådgiver i Innovasjon Norge avsluttet konferansen med et innovativt perspektiv på tema grønn verdiskaping. Han mente at regjeringen må skape et nytt apparat for et nytt grønt næringsliv.

Vinnerregion

Fylkesordfører Per- Eivind Johansen var svært fornøyd med konferansen. Han er leder i Verdiskaping Vestfold som arrangerer konferansen på vegne av partnerskapet i Vestfold.

-Konferansen har bidratt i stor grad til å bevisstgjøre nødvendigheten av grønn verdiskaping. Nå må vi alle ta tak i dette og sørge for at Vestfold blir en vinnerregion, sa Johansen.

Se nyhetssak om Partnerskapskonferansen her
(vfk.no)