Partnerskapskonferansen 2016 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 12. jan. 2016
  • 15. jan. 2018
  • Næring

Partnerskapskonferansen 2016

Grønn og smart omstilling

Torsdag 12. og fredag 13. januar 2016 møttes representanter fra næringsliv, organisasjoner, politikk og offentlig forvaltning i Sandefjord for å snakke om grønn og smart omstilling i Vestfold på  Partnerskapskonferansen 2016. 

Lenke til program for årets konferanse (PDF)

Konferansen arrangeres i regi av Verdiskapning Vestfold, og er en dialogkonferanse med hensikt å inspirere og engasjere.

Reell grønn vekst

Konferansens første dag ble innledet av miljøpsykolog Per Espen Stoknes som snakket om veien fra grønnpreik til reell grønn vekst og det grønne skiftet som den sjette innovasjonsbølgen.

-          Grønn vekst er smart, skal ikke gjøre det fordi vi er snille, men fordi det er det fornuftige å gjøre både etisk og rasjonelt i dette århundre, sa Stoknes i sitt innlegg.

Stoknes påpekte videre at vi kommer til å gå fra arbeidsproduktivitet til radikal ressursproduktivitet i det grønne skifte. 

Næringsperspektiver

De lokale bedriftene Enwa Water Treatment, GE Vingmed Ultrasound og Jotun var invitert til konferansen for å fortelle om hvordan de forholder seg til det grønne skiftet.

De fortalte om hvilke fortrinn og utfordringer det grønne skiftet medfører, og hvilke forventninger de har til det offentlige og til samhandling i Vestfold.

Virkemiddelaktører

Partnerskapskonferansens første dag ble avsluttet med at tre virkemiddelaktører i Vestfold innledet en paneldebatt som hadde overskriften «mange virkemidler – hvordan utnytter vi disse resursene i Vestfold?»

Tore Strømsodd fra Innovasjon Norge, Lill Cressey fra Olsofjordfondet og Petter Aasen fra Høgskolen i Sørøst Norge presenterte sine organisasjoner og hvordan disse jobber mot en grønn og smart omstilling.

Grønn byutvikling

Den andre konferansedagen ble innledet med temaet «Grønn byutvikling». Forskningsleder i Transportøkonomisk institutt, Aud Tennøy åpnet med et innlegg om klimavennlige, attraktive og levende byer.

Lokale byutviklingsprosjekter ble presentert av Arvid Gausland fra Treschow-Fritzøe AS og rådmann i Tønsberg kommune Geir Viksand.

Energisektoren

Mot slutten av den andre konferansedagen var det energisektoren som stod på agendaen. Konsernsjef for Skagerak Energi, Knut Barland innledet med å fortelle om vannkraft som en viktig del av løsningen til å elektrifisere samfunnet. Fredric Hauge, leder av Bellona gikk igjennom viktige utviklingstrekk i forhold til blant annet karbonnegative strategier og leder av Verdiskapningsinitiativet Olav Falk Pedersen fortalte om hvordan Verdispaningsinitiativet jobber for å legge til rette for etablering av grønn virksomhet i Vestfold.

Konkrete resultater

Årets konferanse videreførte tematikken fra fjorårets konferanse, der temaet var «Grønn verdiskaping». Ved å forfølge temaet over tid, ønsker Verdiskapning Vestfold å bidra til å sikre konkrete resultater av arbeidet.

Innspill fra konferansen følges opp av styringsgruppen til Verdiskapning Vestfold.

Se bilder fra konferansen her (Facebook)

Tilbake til nyhetsbrevet (apsis)