Partnerskapskonferansen 2017 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 12. jan. 2016
  • 30. jan. 2017
  • Næring

Partnerskapskonferansen 2017

Verdiskaping i Vestfold

Toppledere fra privat og offentlig næringsliv i Vestfold samlet seg i Tønsberg torsdag 25. og fredag 26. januar på Partnerskapskonferansen 2017 for å diskutere hva de sammen kan gjøre for å øke verdiskapingen i Vestfold. 

Lenke til program for årets konferanse (PDF)

Partnerskapskonferansen arrangeres av fylkeskommunen i regi av Verdiskaping Vestfold og samlet sentrale aktører og beslutningstakere i Vestfold. Dette er tolvte gangen konferansen ble arrangert.

Idérik og matnyttig

– Egentlig burde konferansen hete idékonferansen 2017, for dette har vært utrolig matnyttig. Nå har aktører i det private næringslivet fått møte oss i offentlig forvaltning og i politikk, og ideene er mange. Nå skal vi trekke oss tilbake, sette dette ut i live og øke verdiskapingen i Vestfold, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører og leder av Verdiskaping Vestfold.

Den årlige partnerskapskonferansen går over to dager og er en unik arena for å diskutere utfordringer, muligheter og skape felles oppslutning om behovet for endringer i vår region. Årets konferanse vektla attraksjonskraft, innovasjon og fremtidens transportsystemer.

Konferansens første dag ble innledet med at Nærings- og miljøsjef i Vestfold fylkeskommune, Svein Almedal, la frem hovedfunnene i en fersk verdiskapingsanalyse for Vestfold. Analysen beskriver verdiskapingen innenfor en rekke deler av næringslivet i Vestfold. Den viser at fylket har visse utfordringer, men også flere lyspunkter. Rapporten er utarbeidet av Ernst & Young og er tilgjengelig her.

Attraksjonskraft

Plansjefen i Vestfold fylkeskommune, Linda Lomeland, tok for seg arealpolitikk som virkemiddel for næringsutviklingen. Hun pekte på helheten og viktigheten av å markedsføre de riktige attraksjonene i regionen. 

– Vi har mange kule byer og folk som ønsker å få til noe i vårt fylke, poengterte Lomeland.

Konsernsjef Heine Wang i Nokas presenterte noen av næringslivets behov og beskrev hva som gjør bedrifter attraktive for kunder, leverandører og ansatte. Nokas-sjefen mener motorveien gjennom fylket gjør regionen til ett arbeidsmarked og at E18 derfor er den største ressursen næringslivet i Vestfold har.

Som leder for et av Vestfolds største selskaper har Wang erfart at for detaljerte og rigide regelverk kan være til hinder for bedriftene.

– For å sikre utvikling og vekst må bedriftene ha fleksible og forutsigbare rammevilkår, hevder Wang.

Vekstkometen ABAX i Larvik jobber aktivt med å rekruttere, utvikle og beholde kloke hoder i sin teknologiske virksomhet. Selskapet utviklere elektroniske kjørebøker og GPS-teknologi for både yrkessjåfører og privatpersoner.

Viseadministrerende direktør Bjørn Erik Brandsæter Helgeland forteller at de holder fast på Larvik som sin base og er en bidragsyter i nærmiljøet.    

– Vi er opptatte av å spre ABAX-kulturen, gleden og entusiasmen til nærmiljøet rundt oss, sier Helgeland.

Innovasjon

Førsteamanuensis Jon P. Knudsen ved Universitetet i Agder delte sine perspektiver på verdiskaping og innovasjon. Han viste til en rekke relevante eksempler, og mener at alt ligger til rette for at regionene rundt Oslofjorden lykkes. - Vi må stimulere til en miks av ulike forskningsmetoder, sa han.

Den digitale fremtiden ble tydelig formidlet av Tone-Merete Hansen, Senior Vice President i Kongsberg Digital. De globale megatrendene inneholder alle elementer av teknologi, noe som representerer muligheter og trusler for næringslivet. I Kongsberg har de forstått at man ikke kommer utenom digitalisering.                                                        

– Kongsberg Gruppen digitaliserer organisasjonen. Teknologi gjør oss mer konkurransedyktig ute i verden, sier Hansen.

Programleder Per Harbø i Nasjonalt program for leverandørutvikling presenterte hvordan offentlige anskaffelser kan være mer enn regelverk. Det er også en driver for innovasjon. Han viste til eksempler innen helse og omsorg, digitalisering, transport, klima og miljø.

– Tønsberg kommune går foran som godt eksempel og skaper stort engasjement når de sammen med Trondheim kommune går i dialog om anskaffelse av ny og utslippsfri ferge, sier Harbø.

Hanne Rønneberg, konserndirektør i SINTEF, viste til teknologi som endrer og gir nye muligheter for arbeidslivet. 

– Roboter blir mer menneskelige. Vi vil se vekst, flere arbeidsplasser og mer konkurransekraft med et godt samspill mellom mennesker og roboter, sier Rønneberg.

Samferdsel

Forutsigbarhet i rammevilkår ble også et tema da administrerende direktør Gisle Skansen ved Torp Sandefjord Lufthavn pratet om lufthavnens bidrag til verdiskaping. Fly er den hurtigst voksende trafikkformen inn til Norge og er viktig for næringsliv og private.  Halvparten av reisene innland er næringsrettet, og turistmengden er økende

Mange års sammenhengende suksesshistorie ser ikke ut til å ta slutt. Tvert i mot –  flyplassjefen ser lyst på fremtiden for Torps.

– Nye ruter, spennende aktører som velger å satse på Torp, dyktige ansatte og et godt markedspotensial bidrar til at jeg ser et betydelig vekstpotensial framover, sier Skansen.                                                                             

I presentasjonen til Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter, ble deltakerne bedre kjent med fremtidens transportsystemer. Her går teknologi og bærekraft hånd i hånd.

– Kundene ønsker et integrert mobilitetstilbud - digitale løsninger er en nøkkel mot dette målet. Fremtidens kollektivtrafikk er smart, sier Reitan Jenssen.            

Engasjement og dialog

– Vi trenger JA-kommuner og ordførere som snakker positivt om hverandre, sa fylkespolitiker Lene Westgaard-Halle i en av de åpne diskusjonene.


Det var lagt opp til mye gruppedialog blant deltakerne og diskusjon i plenum.  Ideene ble notert ned og blir presentert fylkesrådmannens ledergruppe (FLG) for videre behandling.

Verdiskaping Vestfold utgjør et omfattende regionalt partnerskap i Vestfold, og består av likeverdige partnere. Styringsgruppen består av representanter fra Kommunene ved KS Vestfold, Fylkesmannen i Vestfold, Høgskolen i Sørøst-Norge, NAV Vestfold, Forskningsrådet, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold, NHO Vestfold, LO Vestfold og Vestfold fylkeskommune. Fylkesordfører leder styringsgruppa og fylkesrådmannen ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Bilder fra konferansen (Facebook) 

Video fra konferansen (Facebook)