Statlige, regionale utviklingsmidler - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 10. jul. 2013
  • 15. jan. 2018
  • Politikk

Statlige, regionale utviklingsmidler

Stortinget bevilger midler til regional utvikling over årlige statsbudsjett. Midlene forvaltes av fylkeskommunene, og tildeles fortrinnsvis de fylkene som har kommuner i det distriktspolitiske virkeområdet. Siden ingen av Vestfold-kommunene inngår i denne kategorien, tildeles Vestfold fylkeskommune kun en årlig basisbevilgning.

De statlige, regionale utviklingsmidlene omtales gjerne som «551-midler», siden de bevilges over statsbudsjettets kapittel 551.
Midlene er søknadsbaserte og tildeles prosjekter som bidrar til å realisere fylkeskommunens regionalpolitiske mål og strategier.

Prioriterte satsningsområder i Vestfold

•    Fremme næringsmiljøer som har demonstrert konkurransedyktighet
•    Fremme prosjekter som gir viktige bidrag til verdiskaping og næringsutvikling
Fylkeskommunen har ikke anledning å gi direkte bedriftsstøtte. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold forvalter derimot andel av fylkeskommunens utviklingsmidler som er øremerket etablerertilskudd til bedrifter. Søknad om Etablerertilskudd sendes Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold.
Regionale utviklingsmidler for Vestfold har fortrinnsvis blitt tildelt prosjekter knyttet til nasjonale forskningsprogrammer, som NCE Norwegian Centres of Expertise og VRI Virkemidler for regional FoU og innovasjon.

Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold: Etablerertilskudd

NCE MNT Micro- and Nanotechnology


VRI Vestfold Samhandlingsprosjektet og Forskerprosjektet