Møter i Verdiskaping Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 10. jul. 2013
  • 13. feb. 2018
  • Politikk

Møter i Verdiskaping Vestfold

Verdiskaping Vestfold møtes 3-4 ganger i halvåret. Møtereferatene publiseres under Politiske møter og saker i menyen til venstre. Presentasjonene som blir gitt i møtene kan lastes fra listen nedenfor.

Presentasjoner 2018

7. februar:

Orientering om oppfølging av Partnerskapskonferansen 2018

v/ rådgiver Karen Anne Kjendlie, Vestfold fylkeskommune


Presentasjoner 2017

13. desember:

Orientering om ny verdiskapingsrapport

v/ partner Morten Mobråthen, EY

Orientering om igangsetting av prosjektet «Arbeidsreiser»

v/ rådgiver Live Rud, Vestfold fylkeskommune


17. november:

Orientering om et næringsoffensivt Vestfold – hva skal til?

v/ rådgiver Karl-Otto Mauland, Vestfold fylkeskommune

Orientering om Vestfolds grønne næringsliv - verdiskaping i landbruket og matindustrien

v/ leder Thorleif Müller, Vestfold Bondelag


21. september:

Arbeidet med datalagringssenter

v/ prosjektleder Olav Falk-Pedersen, Verdiskapingsinitiativet


6. september:

Orientering om prosjektet NCE Micro and Nanotechnology 2016 (PDF)

v/ prosjektleder Roger Dalseg

Orientering om revisjon av Regional plan for bærekraftig arealpolitikk

v/ rådgiver Magnar Simensen, Vestfold fylkeskommune

Orientering om Vestfold fylkeskommunes EU-kompetanseprogram pulje 2

v/ rådgiver Per Jørgen Olafsen, Vestfold fylkeskommune


21. juni:

Verksted om verdiskaping (PDF)

v/ Steinar Hansen, direktør NAV Vestfold

Orientering om Silicia AS - godkjenning av rapport 2016 (PDF)

v/ prosjektleder Trine Landøy


3. mai:

Orientering om Findus Norge AS Tønsberg (PDF)

v/ fabrikksjef Terje Bang

Orientering om opplegg for VSVs workshop onsdag 21. juni (PDF)

v/ nærings- og miljøsjef Svein Almedal, Vestfold fylkeskommune


29. mars:

Orientering om Nav Vestfold (PDF)

v/ fylkesdirektør Steinar Hansen 

Orientering om Siva (PDF)

v/ seniorrådgiver Innovasjon Ole Andreas Schärer, Siva

Orientering om Vekstetablerere (PDF)

v/ prosjektleder Harald Østerberg, Vekstetablerere

Orientering om elementer og samspill i forsknings- og innovasjonssystemet (PDF)

v/ rådgiver Stein Erik Fjeldstad, Vestfold fylkeskommune


8. februar:

Orientering om oppfølging av Partnerskapskonferansen 2017 (PDF)

v/ rådgiver Karen Anne Kjendlie, Vestfold fylkeskommune

Orientering om prosjekt AKRIM Vestfold 2016 (PDF)

v/ rådgiver Lisbeth Thuve, Fylkesmannen i Vestfold

Orientering om revidering av Regional plan for folkehelse (PDF)

v/ rådgiver Eli Anne Gunleiksrud, Vestfold fylkeskommune

Orientering om næringsanalyse 2016 fra EY (PDF)

v/ rådgiver Magnar Simensen, Vestfold fylkeskommune

Presentasjoner 2016  

16. november:

Orientering om Jotron AS (PDF)

v/ adm. direktør Merete Berdal, Jotron AS

Orientering om Forskningsrådet og satsingen på regionale partnerskap (PDF)

v/ regionalansvarlig Trine Steen, Norges forskningsråd Buskerud og Vestfold

Orientering om prosjekt Biokull (PDF)

v/ Bjørge Madsen, Skjærgaarden Gartneri AS

Regional plan for verdiskaping og innovasjon - rullering av handlingsplan (PDF)

v/ nærings- og miljøsjef Svein Almedal, Vestfold fylkeskommune

 

28. september:

Orientering om Sandefjord lufthavn AS (PDF)

v/adm. direktør Gisle Skansen

Orientering om prosjektet "Bygg i tre" (PDF)

 v/ prosjektleder Per Arild Asheim fra Trebruk 014 AS

Orientering om Forskningsrådets Regional satsing 2017 - 2019 (PDF)

 v/ nærings- og miljøsjef Svein Almedal, Vestfold fylkeskommune

 

1. juni:
 
1. Orientering om Nokas AS (PDF)
v/ konsernsjef Heine Wang
 
2. Orientering om programmet God Oppvekst og Regional plan for helhetlig opplæring (PDF)
v/ ass direktør Kjell Håkon Andersen og rådgiver Erla Hronn Jonsdottir, Utdanning Vestfold
fylkeskommune

27. april:

Orientering om Greve Biogass AS (PDF)
v/ daglig leder Andreas Gillund og ass. daglig leder Ivar Sørby

Orientering om prosjekt innovasjonsfremmende offentlige anskaffelser (PDF)
v/ nærings- og miljøsjef Svein Almedal

Orientering om ny regional satsing fra Norges forskingsråd etter VRI (PDF)
v/ nærings- og miljøsjef Svein Almedal

 

30. mars:

Orientering om ABAX AS (PDF)
v/ viseadm. direktør Bjørn Erik Helgeland, ABAX AS

Regional plan for klima og energi – status og framdrift handlingsplan (PDF)
v/ rådgiver Live Rud, Vestfold fylkeskommune

 

3. februar:

Orientering om resultater etter 9 av 10 år i VRI – satsingen (PDF)
v/ prosjektleder Sandra Knutson, Høgskolen i Sørøst-Norge

Orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet i Vestfold (PDF)
v/ direktør Terje Tønnessen, NAV Telemark og Vestfold

Evaluering av Partnerskapskonferansen 2016 (PDF)
v/ rådgiver Karen Anne Kjendlie, Vestfold fylkeskommune 

Opplegg for forenklet rullering av handlingsprogrammet til RPVI (PDF)
v/ nærings- og miljøsjef Svein Almedal, Vestfold fylkeskommune

 

Presentasjoner 2015

2. desember:

Orientering om NCE Micro- and Nanotechnology (PDF)
v/ prosjektleder Roger Dalseg

Partnerskapskonferansen 2016 - program og deltakelse (PDF)
v/ rådgiver Karen Anne Kjendlie


6. oktober:

1. Orientering om Sykehuset i Vestfold HF (PDF)
v/ adm. direktør Stein Kinserdal og sjef eiendom, forvaltning og utvikling Ellen Kongshaug

2. Vurdering av Verdiskaping Vestfolds virksomhet 2011-2015 (PDF)

v/ fylkesordfører Per-Eivind Johansen


2. september:

1. Orientering om Treschow-Fritzøe AS (PDF)
v/ konsernsjef Arvid Gusland, Treschow-Fritzøe AS

2. Orientering om Fritzøe Eiendom AS (PDF)
v/ adm. direktør Tore Møgster, Fritzøe Eiendom AS

3. Orientering om Drømmeløftet (PDF)
v/ direktør Tore Ø. Strømsodd, Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

4. Orientering om arbeidet med Partnerskapskonferansen 2016 (PDF)
v/ rådgiver Karen Anne Kjendlie, Vestfold fylkeskommune

10. juni:

1. HBV i dag og i framtiden (PDF)
v/ Petter Aasen, rektor Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2. Innovasjonsdrivende offentlige anskaffelser (PDF)
v/ Rune Samuelsen, direktør PwC Norway

3. Orientering om Regional plan for klima og energi (PDF)
v/ Live Rud, rådgiver Vestfold fylkeskommune»

22. april
1. Orientering om Jotun AS og om arbeidet for grønn verdiskaping (PDF)
v/ Sverre M. Knudsen, kommunikasjonsdirektør Jotun AS

2. Orientering om arbeidet med entreprenørskaps-rapporten (PDF)
v/ Magnar Simensen, rådgiver Vestfold fylkeskommune

11. mars

1. Færder nasjonalpark – kunnskap og næring (PDF)
v/ Mie Heireth Jørgensen, nærings- og utviklingssjef Tjøme kommune

2. Reiseliv – bedriftsnettverk og ny struktur
(PDF)
v/ Øyvind Hagen, direktør Quality Hotel Tønsberg

3. Regional plan for verdiskaping og innovasjon – høringsinnspill og endelig planforslag
(PDF)
v/ Magnar Simensen, rådgiver Vestfold fylkeskommune

4. Regional plan for klima og energi – innspill fra arbeidsgruppene og forslag til disposisjon planforslag (PDF)
v/ Svein Almedal, nærings- og miljøsjef Vestfold fylkeskommune

4. februar

Rapportering, evaluering og oppfølging av Partnerskapskonferansen 2015

v/ Karen Anne Kjendlie, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Presentasjoner 2014

10. desember

Informasjon om pågående folkehelseprosjekter v/ Rune Kippersund, folkehelsesjef Vestfold fylkeskommune

Orientering om entreprenørskapssatsingen og Gjennomgang av eksisterende møteplasser i Vestfold. VSVs initiativansvar v/ Magnar Simensen, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Status for regionale utviklingsmidler 2014 (551-midler)
v/ Per Jørgen Olafsen, rådgiver Vestfold fylkeskommune         

19. november

Strategiarbeidet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold v/ stabssjef Per Eirik Lund, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Verdiskaping fra jord til bord, rapport fra Agri Analyse v/ organisasjonssjef Elin Røed, Vestfold bondelag

Regional plan for verdiskaping og innovasjon, status og oppfølging v/ næringssjef Svein Almedal, Vestfold fylkeskommune

Partnerskapskonferansen 2015, status for program v/ rådgiver Karen Anne Kjendlie, Vestfold fylkeskommune

 

 17. september

Orientering om Silicia AS - Vestfold Technology Incubator v/ Sissel Haugseth, daglig leder for Silicia

Regional plan for verdiskaping og innovasjon – fylkesrådmannens planforslag v/ Svein Almedal, næringssjef Vestfold fylkeskommune

11. juni 2014

Forskningsdrevet innovasjon - Oslofjordfondets betydning for Vestfold v/ Lill Irene Cressey, daglig leder for Oslofjordfondet

Mulighetsrommet etter programavslutning for VRI, NCE, Arena v/ Stein-Erik Fjeldstad, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Planprogram for dobbeltspor Nykirke - Barkåker: Orientering v/ Jofrid Burheim, Jernbaneverket

Partnerskapskonferansen 2015: Forslag til tema v/ Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver Vestfold fylkeskommune

21. mai 2014

Gjennomgang av mandatet for Verdiskaping Vestfold v/ Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Regional plan for verdiskaping og innovasjon v/ Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune

Verdiskapingsinitiativet v/ Arvid Gusland, Ernst & Young

23. april 2014

Georessurser og fremtidig verdiskaping v/ Sven Dahlgren, regiongeolog Vestfold, Buskerud og Telemark

Ny inkubatorløsning for Vestfold - resultater fra forstudie v/ Arne Brynildsen Næringssenteret i Vestfold

Regional plan for verdiskaping og innovasjon: Status og framdrift v/ Magnar Simensen, rådgiver i Vestfold fylkeskommune

26. februar 2014

Utredning av samhandlingsstruktur for reiselivsnæringen i Vestfold v/ Øyvind Hagen, styreleder NHO og direktør Quality Hotel Tønsberg

Regional plan for klima og energi: Planprogrammet på høring v/ Live Rud, rådgiver Vestfold fylkeskommune 

Muligheter på arbeidsmarkedet: Innsatsområder etter Partnerskapskonferansen 2014 v/ Gitte idås, kommunikasjonsrådgiver NAV

29. januar 2014

Campusutvikling Vestfold 2040 v/ Johnny Thorsen, Campus direktør Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Søknadsprosess for VRI v/ Svein Almedal, næringssjef Vestfold fylkeskommune

Regional plan for verdiskaping og innovasjon: Prosessen videre v/Magnar Simensen, rådgiver Vestfold fylkeskommune og Arvid Gusland EY

Evaluering av Partnerskapskonferansen 2014, v/ Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Resultater etter dialogen i Partnerskapskonferansen 2014, v/ Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Presentasjoner 2013

Onsdag 28. august 2013

Resultater for Conference Coast v/ Anne Strømøy, prosjektleder

Søknad VRI fase 3 v/ Anne H. Gausdal, prosjektleder og Anne Kari Botnmark, prosjektkoordinator

Nye interregprogram for Øresund-Kattegat-Skagerak v/ Per Jørgen Olafsen, rådgiver Vestfold fylkeskommune og Ivar Haug, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Videreutvikling av tema for Partnerskapskonferansen 2014 v/ Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver Vestfold fylkeskommune

18. september 2013

Regional plan for klima og miljø - oppstart av arbeidet v/ Jon Østgård, prosjektleder for Vestfold fylkeskommune

Arbeid med Regional plan for verdiskaping og innovasjon v/ Egil Johansen, fylkesrådmann Vestfold fylkeskommune

Onsdag 16. oktober 2013

Handlingsprogram for Nasjonal Transportplan på veg og jernbane v/ Svein Almedal, næringssjef Vestfold fylkeskommune

Skisse av program for Partnerskapskonferansen v/ Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver Vestfold fylkeskommune

20. november 2013

Mandat for Verdiskaping Vestfold - enfaringer så langt v/ Sverre Høifødt, Regionaldirektør Vestfold fylkeskommune

Partnerskapskonferansen 2014: Program v/ Elin Anne Gunleiksrud, rådgiver Vestfold fylkeskommune

Oversikt over bruk av regionale utviklingsmidler v/ Svein Almedal, næringssjef Vestfold fylkeskommune

Regional plan for verdiskaping og innovasjon v/ Magnar Simensen, rådgiver Vestfold fylkeskommune