Ellen Eriksen (FrP) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Ellen Eriksen (FrP)

Leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse - Gruppeleder

Foto: Dag G. Nordsveen

Foto: Dag G. Nordsveen

Ellen Eriksen

44 år

Rådgiver for FrP Vestfold

Bor i Tønsberg

Hva er din politiske ambisjon?

Vestfold skal være et godt fylke å bo i med gode tilbud til innbyggerne.

Vestfold skal sikre et topp tilbud innen skole, vei og jernbane, legge til rette for næringsvirksomhet, legge til rette for reiselivsaktører slik at vi løfter Vestfold som et turistfylke, legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser, styrke samarbeidet med kommunene og et godt kulturtilbud spesielt rettet mot barn og unge.

Hva er de viktigste sakene for Vestfoldsamfunnet de nærmeste årene?

Full utbygging av Inter-city, næringsutvikling, skape arbeidsplasser, legge til rette for store robuste kommuner som vi får i Vestfold med oppgaver, jobbe for god folkehelse, gode aktivitetstilbud for barn og unge, styrke frivillige lag og organisasjoner da disse er viktige for samfunnet samt opprettholde Vestfold som et godt sted å bo med alle tilbudene vi har i dag.

Dine tanker/mål rundt regionreformen

Målet med regionreformen er at reformen skal legge til rette for samfunnsutvikling. Den skal øke effektiviteten og redusere byråkratiet. Det er viktig at kommunene og nye regioner fungerer godt sammen med tanke på struktur. Flere oppgaver bør ses på å legges ned til kommunene.

Hva er hovedutfordringen innen kultur, idrett og folkehelse i Vestfold i tiden fremover?

Hovedutfordringen er gjennomføringen av Strategisk kultur og idrettsplan da mye av midlene er bundet opp til gjennomføring av kulturprogrammer og drift.

Kontaktinformasjon

Epost: ellen.eriksen(at)vfk.no

Telefon: 952 24 229