Hans Hilding Hønsvall (KrF) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Hans Hilding Hønsvall (KrF)

Leder for hovedutvalg for samferdsel og areal - Gruppeleder

Foto: Dag G. Nordsveen

Foto: Dag G. Nordsveen

Hans Hilding Hønsvall

64 år

Leder for hovedutvalg for samferdsel og areal

Bor i Sandefjord

Hva er din politiske ambisjon?

Jobbe for at Vestfold fortsatt skal ha de beste veiene i Norge. Øke kollektivtilbudet og sørge for at bussene bruker fornybar energi. Bruke størstedelen av veiinvesteringer på sykkel og gangveier samt trafikksikkerhetstiltak. Jobbe for at RPBA får en god forankring i kommunene, næringsliv og utbyggere slik at vi får en god utbygging i det flotte fylket vårt. Arealfokuset må prioritere gode offentlige rom der barna får god plass, der det er viktig å ta vare på dyrket mark og vår kulturhistorie.

Hva er de viktigste sakene for Vestfoldsamfunnet de nærmeste årene?

Det viktigste de nærmeste årene blir å bygge intercity med dobbeltspor gjennom fylket og gode stasjoner som styrker byene våre. At de gamle sentrumsområdene i våre nye kommuner fortsatt blir prioritert og fortsatt er gode steder å bo og arbeide.

Dine tanker/mål rundt regionreformen

Vi er i Vestfold samlet i ønsket om en region med Buskerud, Telemark og Vestfold. Jeg håper at stortinget bestemmer det våren 2017.

Hva er hovedutfordringen innen samferdsel og areal i Vestfold i tiden fremover?

Hovedutfordringen er å få en rask avgjørelse av hvor jernbanen skal gå og hvor stasjonene skal ligge. Store arealer ligger uten at de nå kan bygges ut og fornyes. Bypakke Tønsberg-regionen og mulighetsanalysen må få en god og miljømessig løsning.

Kontaktinformasjon

Epost: hans.hilding.honsvall(at)vfk.no

Telefon: 975 37 970