Kåre Pettersen (V) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Kåre Pettersen (V)

Fylkesvaraordfører - Gruppeleder

Kåre Pettersen

61 år

Fylkesvaraordfører

Bor på Vear

Hva er din politiske ambisjon?

Arbeide for et samfunn hvor den enkelte innbygger gis muligheter, men hvor det også finnes et nettverk til å fange opp de som trenger hjelp. Som folkevalgt må vi arbeide for å legge forholdene best mulig til rette slik at det helhetlige skoleløpet kan ha fokus på den enkelte elev og gi alle muligheter til å lykkes. Lykkes vi med det vil vi kunne få fram skapertrang som igjen vil kunne gi ideer til framtidenes arbeidsplasser m.m.

Hva er de viktigste sakene for Vestfoldsamfunnet de nærmeste årene?

For Vestfoldsamfunnet er og blir det viktig å være et attraktivt sted for innbyggere og næringsliv. Da må vi få til nyskaping og vekst i samarbeid med forskning, næringsliv og det offentlige. Videre må vi gjøre vårt for at Vestfold oppfyller sine forpliktelser knyttet til klimamålene, og som fylkeskommune må vi gå foran med gode eksempler. Da blir arbeidet med å komme inn i bymiljøavtalene viktig. Og selvsagt arbeide for å få på plass en moderne dobbeltsporet jernbane i hele fylket vårt. Satsingen og de gode resultatene vi har i den videregående skolen må fortsette.

Dine tanker/mål rundt regionreformen

Regionreformen vil være viktig for å få på plass enda sterkere regioner enn det dagens fylker utgjør. De nye regionene må få ut det beste i seg knyttet til framtidens næringsliv. Samspillet med sterke kompetansemiljøer vil være viktig. En reform vil forhåpentligvis også gjøre regionene enda mer attraktive som arbeidsgivere. Et større fagmiljø bør være med på å gi den ansatte større utfordringer og mer interessante arbeidsoppgaver. Samtidig er det viktig at regionene fremdeles har den nødvendige nærheten til sine innbyggere og de enkelte kommunene i den nye regionen.

Kontaktinformasjon

Epost: kare.pettersen(at)vfk.no

Telefon: 990 22 385