Lene Westgaard-Halle (H) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Lene Westgaard-Halle (H)

Leder for hovedutvalg for klima, energi og næring

Foto: Dag G. Nordsveen

Foto: Dag G. Nordsveen

Lene Westgaard-Halle

37 år

Fagansvarlig for finans i ZERO

Bor i Larvik

Hva er din politiske ambisjon?

Min politiske ambisjon er å bidra til å gjøre Vestfold til Norges beste fylke å bo og jobbe i. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å skape et trygt nærmiljø, sikre nok arbeidsplasser i fylket så vi skaper verdier som kan finansiere en god velferd. I tillegg vil jeg gjøre Vestfold til Norges grønneste fylke.

Hva er de viktigste sakene for Vestfoldsamfunnet de nærmeste årene?

- Å øke verdiskapingen så vi har penger til bl.a. å bygge moderne skoler hvor vi har de beste lærerne.

- Bygge ut vei og jernbane så folk kommer seg tryggere frem og raskere hjem. 

- Legge til rette for at Torp flyplass får utvikle seg og være det navet i næringslivet hele Vestfold trenger.

- Å sikre at folk som bor i Vestfold kan puste i frisk luft og bade i ren sjø gjennom å kutte klimagassutslipp og annen type forurensning.

Dine tanker/mål rundt regionreformen

Jeg ønsker at Vestfold skal være en del av et naturlig bo- og arbeidsmarked. I dag strekker det seg fra Grenland i syd, og helt inn til Oslo i nord. Det er viktig for meg at vi ser nordover, i samme retning som innbyggerne i Vestfold.

Hva er hovedutfordringen innen klima, energi og næring i Vestfold i tiden fremover?

Å legge til rette for at det lønner seg å velge klimavennlig, samtidig som vi skaper vekst i næringslivet. I fremtiden vil de aktørene som klarer å tilby klimavennlige tjenester og produkter vinne, vi må sørge for at innbyggerne og næringslivet i Vestfold går foran i det grønne skiftet.

Kontaktinformasjon

Epost: lenec.westgaard-halle(at)vfk.no

Telefon: 974 37 044