Rune Hogsnes (H) - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Rune Hogsnes (H)

Fylkesordfører

Foto: Dag G. Nordsveen

Foto: Dag G. Nordsveen

Rune Hogsnes

51 år

Fylkesordfører

Bor på Vear

Hogsnes er utdannet agronom og var en av gründerne i Vaktservice i 1987, senere NOKAS. Han ble valgt inn i fylkestinget i Vestfold i 2011, og tok etter valget i 2015 over som fylkesordfører i Vestfold

Hva er din politiske ambisjon?

Vestfold har vært, er og skal også i fremtiden være et av Norges beste steder å arbeide og bo.

Privat næringsliv:
Gjennom målrettet arbeid må vi sørge for at bedrifter fortsatt ønsker å være lokalisert i vestfold, og legge til rette for det via en aktiv og næringsvennlig politikk. Uten arbeidsplasser i privat sektor forvitrer velferdssamfunnet. Vi trenger en kultur i Vestfold der det blir verdsatt det å starte og å drive næring.

Offentlige tjenester og arbeidsplasser:
Vi må også sørge for at det er godt å bo i Vestfold, gjennom blant annet å holde en høy kvalitet på de offentlige tjenestene vi rår over. Ikke minst er den langsiktige satsingen vi har gående i den videregående skolen viktig. Det være seg etter- og videreutdanning av lærere, målrettede tiltak mot ungdom som sliter og fortsatt satsing på yrkesfagene.

Hva er de viktigste sakene for Vestfoldsamfunnet de nærmeste årene?

I tillegg til det jeg allerede har nevnt, er videre utbygging av jernbanen gjennom hele Vestfold, gode veisystemer i hele fylket og sørge for at Sandefjord lufthavn Torp består, noen av de viktigste saken de nærmeste årene. Vi må også fortsette vår omstilling i samfunnet mot en grønnere hverdag, slik som å bygge Horten videregående skole som et grønt og fremtidsrettet plusshus.

Dine mål/tanker rundt regionreformen

Vi er av Stortinget pålagt å gjennomføre en regionsreform. Vi tar det oppdraget seriøst, og vil ha fokus på at utfallet av reformen blir til det beste for alle innbyggere i den nye regionen.

Kontaktinformasjon

E-post: Rune.Hogsnes(at)vfk.no

Mobil: 916 33 552