Politisk møtekalender - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 12. apr. 2013
  • 09. feb. 2018
  • Politikk

Politisk møtekalender

 Politisk møtekalender 2018  (vedtatt i fylkestinget 28.9.17)
                                                                                                 
                                                                POLITISK MØTEKALENDER 2018

                   
 
 
  Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
Fylkestinget
*1
15

3
21

27

1
13
Fylkesutvalget    14**  8 26
24
7
30
20
25
22 ¤ 6
Administrasjonsutvalget   14**
8
26
24
7

20
25
22 ¤ 6
Fylkesvalgstyret             
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 29

5
23

4

17
22
19¤ 3
Hovedutvalg samferdsel og areal 23
13
6
24
22
5
28
18
23
20¤ 4
Hovedutvalg for klima, energi og næring


6 **
25

6

19
24
21¤ 5
Hovedutvalg for utdanning      7
7
25

6

19
24
21¤ 5
Yrkesopplæringsnemnda  
7
25

6

19
24

5
Vestfold Eldreråd    28
18
30


12
17
14¤/28  
Vestfold fylkeskommunale
råd for funksjonshemmede
   27**   19
31


13
18
15¤/29
Kontrollutvalget  25   1
19
31


13
18
29

Kontaktutvalget Østlandssamarbeidet     ^1-2     8       1-2  
                     

     
 
   

 

    

* Temating, ** Møtedato/dag endret
^ ØS  25-årsjubileum markeres torsdag 1. mars 2018  med konferanse på dagtid og middag på kvelden.^
Påske 26.3 -2.4
10. 5 = Kr Himmelfartsdag, 17. mai - torsdag uke 20, 2. pinsedag 21. mai
 ¤FU og øvrige utvalg behandler budsjett/økomiplan