Politisk møtekalender - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 12. apr. 2013
  • 05. mai. 2017
  • Politikk

Politisk møtekalender

Politisk møtekalender 2017 (vedtatt av FT 15.09.16)


Politisk møtekalender 2017
                   
 
 
  Jan Feb Mars April Mai Juni Aug Sept Okt Nov Des
Fylkestinget
 2*  16  

18

 15    28   2
14
Fylkesutvalget    16  9 27
18
 8  31 21
26
23¤
7
Administrasjonsutvalget    16 9
 27    8
21
26
23¤ 7
Fylkesvalgstyret         18     21      
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse  30   6
 24
6**
  18
23
20¤ 4
Hovedutvalg samferdsel og areal  24 14
 7  25  16  6  29  19 24
21¤ 5
Hovedutvalg for klima, energi og næring
   
 8
26

7
  20
25
22¤ 6
Hovedutvalg utdanning  
 8  26    7    20 25
22¤ 6
Yrkesopplæringsnemnda  
 8  26    7    20 25

6
Vestfold Eldreråd      1  19  31

 13 18
15¤/29  
Vestfold fylkeskommunale råd for
funksjonshemmede
     2  20
 1   14
19
16¤/29
Kontrollutvalget      2  20    1    14 19
23^
Verdiskaping Vestfold
 8  29  

  3

 21    6  11  15  13
KS fredagsmøter      

 
 


Kontaktutvalget Østlandssamarbeidet      10
 
   

 

   

^ Endret møtedato fra 30.11. til 23.11.

*Temating

** HKIF merk endret møtedag til tirsdag på grunn av 2. pinsedag

¤FU og øvrige utvalg behandler budsjett/økonomiplan