Administrasjonsutvalget - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 01. des. 2016
  • 10. okt. 2017
  • Politikk

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget består av 17 medlemmer og varamedlemmer.

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg i saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget er også fylkeskommunens likestillingsutvalg.

Fylkesutvalgets medlemmer går inn som de folkevalgte medlemmer av administrasjonsutvalget. Varamedlemmene til administrasjonsutvalget er de samme som er oppnevnt som varamedlemmer til fylkesutvalget. Arbeidstakerorganisasjonene utpeker 4 medlemmer og 4 varamedlemmer av og blant de ansatte for 2 år av gangen, jfr. kommunelovens §25 og kommunal Hovedavtale del B, §4.

Administrasjonsutvalgets representanter 2015-2019 og lenke til kontaktinformasjon:

Fylkesordfører Rune Hogsnes (H)

Knut Anvik (FrP)

Lene C. Westgaard-Halle (H)

Liv Margit Karto (H)

Ellen Eriksen (FrP)

Arve Høiberg (AP)

Liselotte Aune Lee (AP)

Karl Einar Haslestad (AP)

Trude Viola Anthonsen (AP)

Nell Gaalaas-Hansen (SV)

Kathrine Kleveland (SP)

Kåre Pettersen (V)

Hans Hilding Hønsvall (KrF)

Marianne Wiborg (Ansatt)

mariannew(at)vfk.no

Monica Hansen (Ansatt)

monicah1(at)vfk.no

Kari Sæthern (Ansatt)

kariseth(at)vfk.no

Henning Wold (Ansatt)

henningw(at)vfk.no