Hovedutvalg for utdanning - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 07. mai. 2013
  • 05. des. 2017
  • Politikk

Hovedutvalg for utdanning

Hovedutvalg for utdanning behandler saker om videregående skoler (offentlige og private), voksenopplæring, andre skoler underlagt fylkeskommunen og budsjett og økonomiplan innenfor fagområdet.

Hovedutvalget innstiller i saker om fylkesdelplaner og andre planer innenfor fagområdet, kvalitetsutvikling i skolen og oppgaver knyttet til fagskoleutdanning. Hovedutvalget har 11 medlemmer, valgt av fylkestinget.

Medlemmer av Hovedutvalg for utdanning 2015-2019 og lenke til kontaktinformasjon:

Knut Anvik (FrP), leder

Lina Bringsli (KrF), nestleder

Anne Grethe Hauan (FrP)

Lasse Berntzen (H)

Elisabeth Aspaas Runsjø (H)

Nell Gaalaas-Hansen (SV)

Truls Vasvik (AP)

Brit Wenche Carlsen

Ole Henrik Augestad (AP)