Råd for funksjonshemmede - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 10. mai. 2013
 • 19. des. 2016
 • Politikk

Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det gjelder blant annet atkomst, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Råd for funksjonshemmede kan selv ta opp saker som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne.

For perioden 2015-2019 skal rådet bestå av:

 • 2 representanter fra fylkestinget, ett medlem fra posisjon og ett medlem fra opposisjon
 • 3  representanter fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon )
 • 3 representanter fra SAFO (Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes Organisasjoner )
 • Fylkestinget oppnevner medlemmer etter forslag fra organisasjonene, jf lovens § 6 og fylkeskommunens reglement § 2.

Medlemmer av Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede
2015 - 2019:


1. Kåre Pettersen (V) leder

2. Nell Gaalaas-Hansen (SV)

3. Karin Hanson (FFO)

4. Liv Sannum (FFO)

5. Toril Kvaale Eriksen (SAFO)

6. Harald Off (SAFO)

7. Leif Larsen (SAFO)

8. Merete Bergan (FFO)

 

Mer om rådets handlingsplan og arbeidsoppgaver

Last ned Handlingsplan for universell utforming i Vestfold fylkeskommune (PDF))

Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF)