Handlingsplan og arbeidsområder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 10. mai. 2013
 • 02. sep. 2015
 • Politikk

Handlingsplan og arbeidsområder

Handlingsplan

Formål

Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommune, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner. Rådet arbeider etter den politiske målsettingen om full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. FN’s standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

Rådets arbeidsoppgaver

 • Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede drøfter saker som er av betydning for funksjonshemmede.
 • Rådet skal gi anledning til drøftinger mellom rådets medlemmer og mellom rådets medlemmer og representanter for offentlige instanser og institusjoner om spørsmål av betydning for funksjonshemmede.
 • Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i fylkeskommunen.
 • Etatene samarbeider med rådet om de sakene de skal ha/har til behandling. Rådet skal se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og planprosessen.
 • Sakene skal legges fram for rådet på et tidlig tidspunkt i saksgangen.
 • Rådet kan selv ta opp saker som det mener er viktig for funksjonshemmede. Referat fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organ som tar avgjørelse i saken.
 • Rådet kan drive informasjonsarbeid overfor kommuner, fylkeskommunen, statlige etater, organisasjoner, allmenheten, osv.
 • Rådet bør ta initiativ til bedre samarbeid og samordning mellom kommuner, fylkeskommunen og statlige etater i saker av interesse for funksjonshemmede. 

Relaterte lenker:

FN's standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming (regjeringen.no)

Om ledsagerbevis (helsenorge.no)