Vestfold eldreråd - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 10. mai. 2013
  • 09. nov. 2016
  • Politikk

Vestfold eldreråd

I hver fylkeskommune skal det være et eldreråd som skal velges av fylkestinget for valgperioden. Eldrerådet er et rådgivende organ for fylkeskommunen, og skal ha til behandling alle saker som gjelder levekårene for eldre.

Eldrerådet kan også selv ta opp saker som gjelder eldre i fylket.

Vestfold eldreråds medlemmer 2015 - 2019:

1. Hanna Therese Berg, leder (Norsk Pensjonistforbund)

2. Erik Holmelin (H)

3. Trude Viola Antonsen (AP)

4. Andreas Schytte-Larssen, nestleder (Fagforbundet)

5. Hugo Drewsen (Fagforbundet)

6. Wenche Storli (Fagforbundet)

7. Tor Dahl (Norsk Pensjonistforbund)

8. Else Beate Dignes (Norsk pensjonistforening)

9. Arild Alfredsen (Utdanningsforbundet)