BTV investeringsfond AS - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 01. jul. 2014
 • 13. jun. 2017
 • Næring

BTV Investeringsfond AS

Organisasjonsform Aksjeselskap
Organisasjonsnummer 977515 157 (brreg.no)
Etableringsdato
13 februar 1997
Eiere Vestfold fylkeskommune har en eierandel på 1,51% i BTV Investeringsfond AS. De øvrige eierne er Telemark fylkeskommune og bedrifter i Telemark.
Selskapets formål Investere i bedrifter hovedsakelig i BTV-fylkene for å skape økonomisk utbytte for eierne.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Bedre tilgangen til risikokapital for bedrifter i BTV-fylkene
Styrende organer Generalforsamling
Daglig leder Leif Svarstad, adm. dir. i forvaltningsselskapet
Styre
 • Per Otterdahl Møller (styreleder)

Styremedlemmer: 

 • Christen Knutsen, Borgestad ASA
 • Thor Eika, Treschow - Fritzøe AS
 • Ståle Tveit, Vekst i Grenland
Styresammensetning og valgperiode Styret velges for 2 år av gangen. Samtlige valgt i 2012
Styrende dokumenter/eierstyring Vedtekter (PDF)
Avtaler mellom VFK og selskapet
Politiske saker
Oversikt politiske saker BTV investeringsfond (opengov.cloudapp.net)
Merknader Ble gjort endringer i vedtektene under GF 2014 – følgende skal nå stå: Selskapets levetid er inntil utgangen av 2016. Ved oppløsning av selskapet skal selskapets investeringer realiseres og nettoverdien overføres aksjonærene.
Selskapets nettside

BTV-Fond (maturo.no)

Ansvarlig saksbehandler

Magnar Simensen, nærings-og miljøseksjonen i Vestfold fylkeskommune

E-post: magnars(at)vfk.no

Mobil: 909 36 728

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....