Micro Tech Innovation AS - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 01. jul. 2014
  • 13. jun. 2017
  • Næring

Micro Tech Innovation AS

Vestfold fylkeskommunes aksjer i selskapet ble solgt høsten 2014. Vi har derfor ikke lenger eierinteresser i selskapet. Selskapsinformasjon blir ikke videre oppdatert etter november 204.

OrganisasjonsformAksjeselskap
Organisasjonsnummer 982 600 294 (brreg.no)
Etableringsdato
31.08.2000
Eiere Flere.
Selskapets formål Selskapets formål var å delfinansiere utbygging av firefelts E l8 gjennom Vestfold.
Historisk bakgrunn for eierinteressen MTI er et innovasjonsselskap som utfører rådgivning og investeringer,samr virksomhet som naturlig hører inn under dette. Selskapet skal være en regional aktør for kommersialisering av teknologi, og en nasjonal aktør innen kommersialisering av mikro- og nanoteknologi. Vestfold fylkeskommune var en av initiativtakerne til opprettelse av selskapet.
Styrende organer Generalforsamling
Styrende dokumenter/eierstyring

Vedtekter (PDF)
Aksjonæravtale (PDF)

Avtaler mellom VFK og selskapet
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloudapp.net)
Selskapets nettside

Mcri tech Innovation (microtech-innovation.no)

Ansvarlig saksbehandler Stein Erik Fjellstad, Nærings-og miljøseksjonen i Vestfold fylkeskommune
E-post: steinf(at)vfk.no
Mobil: 932 38 685
Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....