Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
 • 01. jul. 2014
 • 13. jun. 2017
 • Næring

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS

OrganisasjonsformInterkommunalt selskap
Org. nr 893924132 (brreg.no)
Etableringsdato Opprettet 1. januar 2009
Eiere Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder  med 20 % hver
Selskapets formål Selskapet skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten i regionen. Videre skal senteret bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisthelsetjenester. Senteret skal utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet på følgende områder:

- Spesialistbehandling og utredning

- Etterutdanning

- Rådgivning

- Videre- og spesialistutdanning

- Forskning

- Folkehelsearbeid

Historisk bakgrunn for eierinteressen Det politiske grunnlaget for de regionale kompetansesentra  er nedfelt i  St. meld. 35. (2006 – 2007).  De 5 fylkene i regionen gikk sammen i 2009 og dannet TKS. De andre helseregionene i landet  har etablert tilsvarende kompetansesentra. 
Styrende organer Representantskapet. Bjørn Horgen Ellingsen BFK, er representantskapets leder fra 2016 - 2018
Daglig leder

Jan Ingve Helvig (59) cand. odont.

Tlf: 37075300

Mob: 90832723

Sørlandet sykehus

Sykehusveien 1

Arendal

Styremedlemmer

Hvem og fra hvilken eier som representeres

 • Jostein W. Eikeland (VFK) styrets leder
 • Ebba Laabakk (A-A) styrets nestleder
 • Turid Kristoffersen (TFK)
 • Per Lüdemann (V-A)
 • Berit Binde (BFK)
 • Mette Hofstad møter for de ansatte.
Styresammensetning og valgperiode

Jostein W. Eikeland, VFK 2016-2018

Ebba Laabakk, A-A 2016-2018

Per Lüdemann, V-A 2017-2019

Berit Binde, BFK 2017-2019

Turid Kristoffersen, TFK 2017-2019

Styrende dokumenter/eierstyring

Selskapsavtalen (PDF)

Avtaler mellom VFK og selskapet
Strategiplan (WORD)
Politiske saker Oversikt politiske saker (opengov.cloud.net)
Merknader
 
Hjemmeside
Tannhelsetjenestens Kompetansesenter sør (tksor.no)
Ansvarlig saksbehandler

Ved spørsmål kontakt:

Jostein Werner Eikeland, direktør tannhelsesektoren i Vestfold fylkeskommune

E-post: josteine(at)vfk.no

Mobil: 470 40 360

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....