VIGO IKS - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
  • 01. jul. 2014
  • 13. jun. 2017
  • Næring

VIGO IKS

OrganisasjonsformInterkommunalt selskap
Organisasjonsnummer 998 283 914 (brreg.no)
Etableringsdato
01.01.2012
Eiere Landets fylkeskommuner og Oslo kommune. Vestfold fylkeskommune har en eierandel på 5,3 %.
Selskapets formål Selskapets formål er å utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært samarbeid med deltagerne, fylkeskommunens felles intakt- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo, og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette. Eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre.
Historisk bakgrunn for eierinteressen Det har over mange år blitt utviklet forskjellige inntaks- og forvaltningssystemer for håndtering av videregående opplæring. Disse systemene hadde utfordringer i forhold til hverandre og endringer i lover og forskrifter.
Styrende organer Eiere, alle fylkeskommuner/ Oslo kommune er representert i Representantskapet med en person hver. Disse skal ivareta hver enkelt eiers interesse og er oppnevnt etter politisk behandling i det enkelte fylket og Oslo kommune.
Daglig leder Brynjulf Bøen
Styremedlemmer

Styreleder: Arly Hauge

Fylkesopplæringssjef - Vest Agder fylkeskommune

Styremedlemmer: Bekka Skaasheim

Fylkesopplæringssjef - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Per Magne Aadnøy, IT-sjef - Akershus fylkeskommune

Bjørn Marthinsen, IT-Direktør - Oslo kommune

Marthe Nermark, Jurist Innkjøpsavdelingen - Nordland fylkeskommune

 

Styresammensetning og valgperiode Fylkesrådmannen representerer fylkeskommunen i VIGO IKS
Styrende dokumenter/eierstyring Vedtekter av 2012. Eierstategi i henhold til vedtektene.
Avtaler mellom VFK og selskapet Selskapsavtale (PDF)
Politiske saker Per november 2014, ingen registrerte saker
Merknader Selskapet utvikler felles inntak- og forvaltningssystem for videregående opplæring. Spesielt er det i disse dager en tilpasning til nye inntaksforskrifter.
Selskapets nettside Vigo IKS Interkommunalt selskap (vigoiks.no)
Ansvarlig saksbehandler

Leif B. Olsen, rådgiver utdanning Vestfold fylkeskommune

leifo(at)vfk.no

Mobil: 916 03 404

 

Oppdateringer

Ansvarlig saksbehandler har ansvar for oppdatering av selskapsinformasjon til enhver tid.

Siste frist for oppdatert selskapsinformasjon er 15. august 2017.

Sist oppdatert: .... ....

Oppdatering utført av: .... .....