Elevrådet 2013.14 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 11. sep. 2013
  • 03. jul. 2014

Vårt nye elevråd

Det var satt av en hel dag til informasjon om elevrådsarbeidet

Oppstartseminar for tillitselevene

Torsdag 5. september startet elevene sitt samarbeid med skolen. Tillitselevene var på T11 konferansesenter hele dagen.

Denne dagen ble brukt til å bli bedre kjent med hverandre og til å starte prosessen med å tenke på og velge ut saker som elevene ønsker å arbeide med på Re dette skoleåret. 

Rektor startet dagen med å gi en del fakta om skolen – som antall elever per i dag, hvor mange som gjennomførte forrige skoleår og hvor mye fravær elevene hadde  i gjennomsnitt skoleåret 2012-13. Det ble også snakket om hvilke forhold både kontaktlærere og faglærere jobber ut fra i skolehverdagen. Her nevnes temaer som klasseledelse, relasjoner mellom elever og lærere og det psykososiale skolemiljøet. 

Vestfolds lærlingeombud, Anneline Thomessen, var med hele dagen.

Hun gjorde oss bedre kjent med de to ombudene i fylket og hva de arbeider med. Her hørte vi om elevenes rettigheter til å ha et godt miljø totalt.  Lærlingeombudene driver også fylkeselevrådet, som alle de videregående skolene har representanter i. Dette arbeidet kommer i gang ganske snart. Det er vår elevrådsleder og nestleder som deltar på de fleste møtene/samlingen. 

Lunsjen smakte godt – før vi begynte å arbeide i grupper med hva vi bør videreutvikle. Sakene som kom fram her tar elevrådsstyret med seg i sitt videre arbeid. 

Til slutt var det valg. Engasjementet var stort. Det meldte seg mange kandidater til alle vervene! Alle kandidatene fikk si litt om hvorfor de ønsket vervet før det var skriftlig valg.

Stemmene var godt fordelt på kandidatene – det måtte flere omvalg til!

I tillegg til valg av elevrådsstyre, fikk vi kulturverter, medlemmer i kantineutvalget og representant i arbeidsgruppe for fagdager. 

Elevrådsstyret består dette skoleåret av:

Leder: Halvard Haslestad Skarpmoen, 2STb              

Nestleder: Mette   Liset, 2STc              

Økonomiansvarlig: Henrik Sæther,1STb  

Sekretær: Karoline Lie, 2HAb  

Styremedlemmer: Ingunn Marie Østgård Vedvik 2STa, Stian Odland 3IDb, Ole Martin Åsheim  1BAd, Stine Tollefsen 1HOd, Karoline Kalager 1STc              

 

Tekst: Stine Andresen

Bilde: Fovea AS