Eksamen og bruk av internett - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Tekst: Gunn Torild Holtan
 • 19. nov. 2014
 • 19. okt. 2015

Eksamen og bruk av internett

Forsøk med bruk av Internett på eksamen

For tredje år på rad er vi invitert av Utdanningsdirektoratet til å prøve ut eksamen med tilgang til internett.

Første året deltok vi med faget Rettslære 2, andre året med Internasjonal engelsk og Politikk og menneskerettigheter. Dette skoleåret vil vi delta med fire fag: Rettslære 2, Politikk og menneskerettigheter, Internasjonal engelsk og Samfunnsfaglig engelsk.

Å tillate internett utvider ikke vesentlig ordningen med hjelpemidler, men gjør hjelpemidlene enklere tilgjengelig på eksamensdagen, slik de er i undervisningssituasjonen. I tillegg mener faglærerne at det er mer rettferdig at relevante hjelpemidler kan hentes under eksamen, i stedet for at det blir tilfeldig om de hjelpemidlene man har valgt å ta med er aktuelle for oppgaven.

I arbeidet med faget frem mot eksamen vil vi ha fokus på:

 • Hva kan du forvente av hjelpemidlene dine?
  I undervisningen fokuseres det på hvordan du kan benytte nettet til å hente ut og anvende informasjon på en hensiktsmessig måte, jfr. kompetansemål i læreplanen. Det er viktig å presisere at det ikke er elevenes evne til å bruke Internett som skal måles, men om Internett er et godt hjelpemiddel når elevene skal vise sin fagkompetanse på eksamen.
 • Hvordan forebygge fusk:
  • Klare retningslinjer for hva som regnes som kommunikasjon ved bruk av Internett
  • Fokus på hva som er fusk, dvs å bryte reglene for hjelpemiddelbruk
  • Fokus på hvordan unngå plagiat:
   Det er selvsagt lov å hente informasjon fra andres arbeid, men regler for sitat og kildehenvisning må følges. Se vurderingsveiledningene.
  • Hva er konsekvensene av fusk og plagiat?
   • Se Forskrift til opplæringsloven §3-37 Annullering av eksamen
   • Konsekvensene av fusk er alvorlige:
    • Eksamen annulleres
    • Eleven mister standpunktkarakteren sin
    • Eleven kan først ta eksamen på nytt om ett år og da som privatist
    • Oppfølging under eksamensgjennomføringen, spesielt ift vakter og bruk av Lanschool

Elever og lærere som har deltatt i forsøket tidligere er i det store og hele positive til eksamen med tilgang til Internett.

Les om erfaringene fra eksamen våren 2013