Kartleggingsprøver - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 20. aug. 2014
  • 19. okt. 2015

Obligatoriske kartleggingsprøver for vg1-klassene

Obligatoriske kartleggingsprøver for Vg1-elevene 

Som ledd i skolens arbeid med å finne fram til elever som har behov for forskjellige former for pedagogisk tilrettelegging, vil alle elever på videregående trinn 1 (Vg1) i løpet av uke 35 og 36 gjennomgå kartleggingsprøver i regning og lesing, som er obligatorisk. I tillegg gjennomfører vi kartlegging i engelsk. Vi benytter elektronisk kartleggingsverktøy i regning og engelsk, og ut fra resultatene vurderer vi å gi elevene en individuell arbeidsplan i hvert av fagene. 

Hvis man på bakgrunn av disse kartleggingsprøvene finner grunn til å iverksette tiltak eller gi anbefalinger, vil dette bli diskutert med elev og foresatte. 

Mer informasjon om kartleggingsprøvene finner man på Utdanningsdirektoratets nettside: www.udir.no 

Informasjon til foreldre og elever om obligatoriske kartleggingsprøver i regning og lesing

Informasjon til foreldre og elever om obligatoriske kartleggingsprøver i engelsk