Kartlegging og læringsstøttende prøver - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 24. aug. 2016
  • 17. feb. 2017

Kartlegging og læringsstøttende prøver

Skolen vil gjennomføre kartleggingsprøve i engelsk og læringsstøttende prøve i lesing for alle elever i Vg1 i ukene 35 og 36.

Prøvene er laget av Utdanningsdirektoratet og gjennomføres digitalt gjennom deres database.

Hensikten med kartleggingsprøve er å avdekke hvilke elever som har manglende grunnleggende ferdigheter og dermed står i fare for ikke å få utbytte av den ordinære opplæringen.

Skolen skal selv bruke prøveresultatene til å iverksette nødvendige oppfølgingstiltak for elever som har behov for det. Læringsstøttende prøve gir skolen informasjon om hva elevene mestrer, og hva de må ha hjelp til å arbeide videre med.

Les mer om prøvene på Utdanningsdirektoratets nettsider: