Oppstarten for tillitselevene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 15. sep. 2016
  • 17. feb. 2017

De tillitsvalgte er i gang

Elevrådsstyret og andre verv er valgt

Oppstartsseminaret fant sted på fylkeshuset mandag 12. september. Rektor åpnet dagen med å si noe om satsingsområdene på skolen inneværende skoleår: Alle har rett til å ha et godt miljø både fysisk og psykisk. Trivsel er viktig for læringsmiljøet.  

Nicole Bakke fortalte om skolens innsamling til barnehjemmet og skolen i Peru. Dette er et prosjekt vi driver sammen med flere andre videregående skoler i Vestfold. 

Vi hørte om hvilke oppgaver elev- og lærlingeombudet i Vestfold har. Anneline Thommesen fortalte også om fylkeselevrådet og informerte om hvordan skolens elevråd er tilknyttet det. 

Elevene imponerte med å lære navn på alle tillitselevene på kort tid! Vi hadde også andre aktiviteter for å bli bedre kjent. Seminaret har som mål at vi skal bli godt kjent og kunne samarbeide konstruktivt i løpet av skoleåret. 

Vi avsluttet dagen med valg til elevrådsstyret og andre verv. Interessen var stor for alle verv.Tillitselever og elevrådsstyret er nå klare for å starte skoleårets innsats.

Elevrådsstyret 2016-2017(bildet nederst) vil bestå av: Leder Samia Mansori 3STa, nestleder Erika Kristine Talset 3IDb, sekretær Lars Andreassen 1IDb, Kommunikasjonsansvarlig  Herman Gilboe-Caspersen 1IDa, økonomiansvarlig Markus L Kjennerud 3STc. 

Dette er elevrådsstyret for Re vgs 2016-2017

Tekst og foto: Stine Andresen