UNGDATA - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 13. feb. 2017
  • 09. aug. 2017

UNGDATA-undersøkelsen 2017

Gjennomføres for Vg1-elevene i ukene 9-11

På oppdrag fra Vestfold fylkeskommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) en spørreundersøkelse blant fylkets ungdommer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår.

Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Vestfold fylkeskommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å fremskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår.

 Les mer om Ungdata-undersøkelsen her

Ungdata-undersøkelsen er i gang