Fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

Fritak for vurdering med karakter i 2. fremmedspråk

Elever som er hardt rammet av dysleksi kan søke om fritak for karakter og eksamen i 2. fremmedspråk.

Kunnskapsdepartementet sendte 5. april 2017 ut en pressemelding der det står at elever som er sterkt rammet av dysleksi, kan søke Fylkesmannen om fritak for vurdering med karakter og eksamen i 2. fremmedspråk. Ved vår skole gjelder det fagene tysk, fransk og spansk. Denne ordningen trer i kraft umiddelbart og gjelder for alle som går i videregående skole nå.
 
Se hele dokumentet her:
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dysleksi/id2548461/
 
Dersom dere har spørsmål til dette, ta kontakt med studierektor Kristine Palm.