Mer informasjon - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 17. okt. 2013
  • 22. okt. 2015

Mer informasjon

Spørsmål og svar om Lånekassen, Gratis læremidler, Elev-pc og Transport

Statens lånekasse for utdanning

Hvem har rett til lån og stipend?

De som har rett til videregående opplæring etter opplæringslova §3-1 eller tar kurs rett etter avsluttet videregående opplæring for å få generell studiekompetanse (Påbygging) har rett til lån og stipend.

Hvordan søker jeg?

Når du har takket ja til skoleplassen, søker du stipend på nettet. Du kan søke på vigo.no eller på lanekassen.no. Det er ikke lenger anledning til å sende søknad på papir.

Hvor mye får jeg?

For å regne ut hva du kan få i lån og stipend kan du benytte Støttekalkulatoren som ligger på Lånekassens hjemmeside.

Hvem har rett til utstyrsstipend?

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring har rett til utstyrsstipend. Du må søke for å få stipendet. Stipendet er ikke avhengig av hva foreldrene dine tjener. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstyrsstipend.

Hvor mye kan jeg få i utstyrsstipend?

Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram du tar. Stipendet skal brukes til individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kokkeklær, kalkulator eller idrettsutstyr. Søker du støtte for kun ett semester, får du halvparten av beløpet.

Se Lånekassen for utregning av stipend.

Betyr foreldrenes inntekt noe for hvor mye jeg får?

Nye regler fra skoleåret 2015/2016 finner du på Lånekassen.

Betyr egen inntekt noe for hvor mye jeg får?

Dersom du selv har arbeidsinntekt eller formue, påvirker ikke dette stipendet eller lånet ditt. Dersom du mottar trygd eller pensjon, vil dette påvirke hvor mye du får.

Når får jeg svar på søknaden?

Alle søknader blir behandlet fortløpende. Du kan selv sjekke hvor langt behandlingen har kommet på 'Dine sider' på lanekassen.no.

Hvordan får jeg pengene mine?

Når søknaden din er innvilget, sender Lånekassen beskjed til hjemmeadressen din. Etterat du har skrevet under og returnert skjemaet til Lånekassen, får du pengene rett på konto. VIKTIG: Dersom du er under 18 år, må du og en av dine foresatte skrive under.

Når blir pengene utbetalt?

Etterat du har fått den første utbetalingen, kommer neste utbetaling den 15. i hver måned. Merk deg at den første utbetalingen hver termin vil være litt større enn de neste. Dersom du får utstyrsstipend, vil hele dette beløpet bli utbetalt på én gang.

Skjer det noe med lånet og stipendet mitt dersom jeg har stort fravær?

Ja. Skolen har plikt til å melde fra til Lånekassen dersom du har stort fravær. Da kan Lånekassen stoppe utbetalingene til deg.

Hva skjer dersom jeg slutter på skolen midt i skoleåret?

Da har du ikke lenger rett til penger fra Lånekassen. Dersom du avbryter et skoleår kan for mye utbetalt stipend bli gjort om til lån. Lånekassen kan kreve at du betaler pengene tilbake straks.

Kan jeg søke om lån og stipend når jeg er lærling?

Som lærling har du rett til både stipend og lån, men mange forhold spiller inn - blant annet lærlinglønnen din. Du kan lese mer om dette her

Gratis læremidler

Må jeg betale skolebøkene mine selv når jeg begynner på videregående skole?

Nei. Alle elever i videregående skole får gratis skolebøker. Du låner bøkene av skolen ved skolestart og leverer dem tilbake når skoleåret er omme, eller hvis du slutter på skolen.

Hva skjer dersom jeg ødelegger eller mister en bok som jeg har lånt av skolen?

Det skjer akkurat det samme som om du ødelegger eller mister noe som du har lånt av andre - du må erstatte det. Du må betale til skolen det boken koster pluss et administrasjonsgebyr kr 50,-.

Elev-pc

Omfatter låneordningen også bærbar pc?

Nei. Bærbar pc kan du leie av skolen mot en årlig leie på kr 850,-. Etter 3 år har du betalt inn kr 2 550, og du kan overta pc'n når du slutter på skolen. Dersom du går på yrkesfaglig utdanningsprogram, slutter du i skolen etter 2 år. Da kan du enten velge å betale restbeløpet på kr. 850,- og overta pc'n eller levere den tilbake til skolen. Du får en giro fra skolen en gang pr. skoleår.

Hva inngår i leiekontrakten?

På den bærbare pc'n er det for skoleåret 2014-2015 installert Windows 8 (gjelder foreløpig for vg1), antivirusprogram og diverse pedagogisk programvare som matematikkprogrammet TInspire og ordrettingsprogram i engelsk, tysk og spansk. Pc'n leveres deg i et futteral.

Kan jeg bruke min private pc på skolen i stedet?

Nei. Det er ikke anledning til å benytte din egen private pc på skolens nettverk.

Får jeg stipend til å betale den bærbare pc'n?

Du får utstyrsstipend som varierer fra kr. 930 til kr 2970 - avhengig av hvilket utdanningsprogram du går på. I alle tilfelle vil utstyrsstipendet dekke den årlige leien på pc. Men husk at du må søke om å få utstyrsstipend.

Transport til og fra skolen

Annet

Får jeg skrivesaker og kladdebøker på skolen?

Nei. Du må selv kjøpe 'nødvendig individuelt utstyr' som for eksempel, penn, blyant, skrivepapir, kalkulator, arbeidstøy, treningstøy og eventuelt verktøy og sportsutstyr.

Må jeg betale kopieringspenger?

Nei. Ordningen med gratis læremidler gjelder også for kopiert materiell.