Kildesortering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 22. aug. 2013
 • 03. apr. 2014

Kildesortering

Kildesortering på Re videregående skole

Avfallet sorteres ved første behandling. Det innebærer at hver enkelt person på skolen har ansvar for å kaste avfall i riktig beholder.

Hovedregel: Vi sorterer avfall i papir/papp, matavfall, plast og restavfall.

Tillegg:
På personalrommet finnes egen beholder for glass og metall.

Det finnes miljøstasjoner på følgende steder:              

 • ved administrasjonen
 • i kantina (to stk)
 • ved biblioteket
 • på personalrommet
 • ved helse- og oppvekstavdelingen
 • ved elevtjenesten
 • ved IKT-avdelingen/rom U9

I undervisningsrommene i brakkene er det egen midlertidig ordning.

Brukerne av hvert rom har ansvar for at avfall blir sortert og behandlet på følgende måte:

Opplæringsrom:

Etter hver økt (= det antall timer klassen/gruppa har hatt samme fag og lærer) sørger brukerne for å tømme avfall på en miljøstasjon.

Matavfall tømmes av renholderne om morgenen. Ved behov: Bruk nærmeste miljøstasjon!

Øvrige rom:

Hver enkelt bruker tømmer avfall direkte på miljøstasjonen.

Fra miljøstasjonene blir avfallet behandlet på følgende måte:

Papp og papir:  komprimert
Plast: komprimert  
Restavfall: komprimert

Ansvar for denne prosessen:

Teknisk avdeling: Dette gjelder både organisering av arbeidet og oppfølging av rutiner for å kvalitetssikre HMS-delen.
BA-avdelingen: Bidrar med praktiske oppgaver i samarbeid med teknisk avdeling.
Elevgruppa som rydder på torsdager kl 1215 bidrar med sortering ved behov.

Renholderne sørger for at matavfall blir bragt ut hver dag.
På undervisningskjøkkenet har brukerne ansvar for å bringe avfallet til en miljøstasjon. Matavfall skal ut.

Farlig avfall og EE-avfall:

Dette oppbevares i miljøstasjonen ved parkeringsplassen for ansatte. Alle ansatte har nøkkel til denne. Brukerne legger selv avfallet i bua i riktig beholder. Ansvarlig for tømming av farlig avfall og EE-avfall er teknisk avdeling.

Som EE-avfall regnes alt som har en strømkontakt, eller som bruker strøm for å fungere. Lovverket pålegger oss å sortere ut EE-avfall. Dette blir gjenvunnet.
Som farlig avfall regnes alt avfall som kan medføre forurensing, og/eller være til skade for mennesker, dyr eller miljøet.

Farlig avfall sorteres i følgende fraksjoner:            

 • Lyspærer og lysstoffrør
 • Spraybokser
 • Oljeforurenset avfall
 • Maling, lim og lakk

Dette er også farlig avfall:

 • Rengjøringsmidler                              
 • Batterier
 • Bilprodukter                                    
 • Plantevernmidler
 • Løsemidler                                           
                                                

Bilde fra www.fossumt.no