Prosjekt samfunnsfag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 19. aug. 2013
  • 19. aug. 2013

Prosjekt samfunnsfag

Har du lyst til å hospitere ved en høgskole? På programområdet Samfunnsfag får du sjansen!

Samfunnsfagseksjonen ved Re videregående skole har etablert en samarbeidsavtale med Høgskolen i Oslo og Akershus og med Politihøgskolen, avd. Stavern for hospitering. Dette er et tilbud til elever som har valgt programfag innenfor programområdet Samfunnsfag.

Høgskolen i Oslo, avdeling for samfunnsfag, tilbyr fag innenfor barnevern, sosialt arbeid og velferdsfag.

Ved Politihøgskolen i Stavern kan du delta i fagene Politilære, Psykologi, Sosiologi, Straffeprosess og etikk.

Du kan delta i dette undervisningsopplegget hvis du har et av programfagene Sosiologi og sosialantropologi, Sosialkunnskap, Politikk og menneskerettigheter, Rettslære 1 og 2, Psykologi 1 og 1 eller eventuelt Religion.

Du får tilbud om å følge to forelesninger ved en av høgskolene som er relevante i forhold til det programfaget du har på Re vgs. I tillegg til det også bli anledning til å prøve seg på å skrive en oppgave som studentene ved høgskolen må skrive.

Dette er en fin måte å bli kjent med høgskolene på, og det gir et innblikk i høyere utdanning etter videregående skole. Vi håper at tilbudet kan skape større bevissthet i forhold til de programfagene du velger på Re, og at det kan øke motivasjonen for å strekke seg etter høyere faglige krav.

Av praktiske grunner kan kun 5-6 elever fra hvert programfag få dette tilbudet. For å kunne delta må du vise faglig interesse og ha et ønske om bli kjent med utdanning på et høyere nivå.

Dersom du er interesssert å hospitere, kontakter du din faglærer for mer informasjon. 

Tekst: Faglærer Arild Svendsen