Høsteksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 08. okt. 2013
 • 25. apr. 2017

Høsteksamen

Ny, særskilt eller utsatt eksamen

Ny eksamen 

Dersom du har fått karakteren 1 ved ordinær eksamen, har du rett til ny eksamen i faget ved første mulighet.

 • Du beholder da standpunktkarakteren i faget.
 • Du betaler ikke eksamensavgift. 
 • Dersom du er Vg3-elev og er ferdig med dine 3 obligatoriske år, vil ny eksamen føre til at du ikke får førstegangsvitnemål.
 • Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist. Standpunktkarakteren i faget faller bort. Du må selv melde seg opp til eksamen og betale eksamensavgift.

Særskilt eksamen 

Dersom du får karakteren 1 i standpunktkarakter, har du rett til særskilt eksamen i faget, dersom du ikke er trukket ut til ordinær eksamen i dette faget. Det gjelder også for fag det ordinært ikke blir avholdt eksamen i.

 • Består du særskilt eksamen, beholder du førstegangsvitnemålet.
 • Du betaler ikke eksamensavgift.
 • Dersom du ikke går opp til eksamen i faget ved første mulighet, må du ta faget som privatist.
 • Det presiseres at særskilt eksamen ikke gjelder for elever med IV. Særskilt eksamen avholdes normalt samtidig med ny og utsatt eksamen.

Utsatt eksamen 

Du har rett til utsatt eksamen når du kan dokumentere fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen.

 • Dersom du blir syk og ikke kan møte til eksamen, må du straks kontakte lege for å få sykmelding. Den må du snarest mulig levere til skolen.
 • Du blir automatisk meldt opp til høsteksamen i faget.
 • Dersom du blir syk under eksamen, må du straks melde fra til eksamenstilsynet som vil varsle eksamensansvarlig ved skolen. Eksamensansvarlig avgjør om det er grunnlag for å avbryte eksamen med rett til utsatt prøve.
 • Dersom du har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal det trekkes på nytt.
 • Du betaler ikke eksamensavgift.
 • Består du utsatt eksamen, beholder du standpunktkarakteren i faget og førstegangsvitnemålet.
 • Retten til utsatt eksamen gjelder ved første mulighet. Dersom du ikke går opp til første påfølgende eksamen, må du ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering bortfaller. 

 Hovedprinsipper for gjennomføring av høsteksamen

 

Skjema for oppmelding til ny eller særskilt eksamen pdf-dokument

Skjema for oppmelding ny eller særskilt eksamen word-dokument

Forbedre karakterer?

Dersom du ønsker å forbedre karakteren i et fag, må du selv melde deg opp til eksamen som privatist. Fristen for oppmelding er 15. september.

For mer informasjon og oppmelding, se nettsiden til Eksamenskontoret i Vestfold

Du kan ta så mange eksamener som du ønsker innenfor ordinær studietid på 3 år og likevel få et førstegangsvitnemål.