Norsk som andrespråk - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 22. okt. 2015
  • 18. okt. 2016

Norsk som andrespråk

Dersom du har bodd i Norge mindre enn 6 år, har du muligheten til å melde deg opp til eksamen i "Norsk som andrespråk"

Dersom du skal opp til sentralt gitt skriftlig eksamen i Norsk hovedmål på Vg3 Studiespesialiserende utdanningsprogram, påbygging til generell studiekompetanse eller til lokalt gitt skriftlig eksamen i norsk på Vg2 Helse- og oppvekstfag eller Bygg- og anleggsteknikk, kan du søke om å avlegge eksamen i Norsk som andrespråk i stedet. Læreplanen som gjelder er den samme som for norsk hovedmål.

Du skal ha standpuntkarakterer og eventuell muntlig eksamen basert på den ordinære læreplanen, men kan få en tilpasset skriftlig eksamen. Før eksamen er det en dags forberedelse.

Du kan selv avgjøre om du skal gå opp til eksamen etter overgangsordningen eller ordinær eksamen, men du bør rådføre deg med din norsklærer før du søker.

Overgangsordningen med skriftlig eksamen i norsk som andrespråk er forlenget til å gjelde også våren 2017.

Ordningen gjelder for elever med kort botid i Norge (inntil 6 år). Unntatt fra kravet om kort botid er elever som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 3-12. De har rett til å avlegge skriftlig eksamen etter overgangsordningen uansett botidens lengde.

Søknadsskjema for eksamen i norsk som andrespråk

Søknadsfrist: 4. januar.