Tilrettelegging ved eksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mai. 2013
  • 05. apr. 2016

Tilrettelegging ved eksamen

Hvem kan søke om særskilt tilrettelegging?

Elever som ut fra en sakkyndig uttalelse kan dokumentere at de har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som nødvendiggjør særskilt tilrettelegging ved eksamen.

Du må legge ved sakkyndig vurdering. Den skal være av nyere dato og skal tydelig anbefale innholdet i tilretteleggingen. Sakkyndig kan være lege, psykolog, spesialpedagog eller fra PPT.

Hvordan søke?
Du søker om særskilt tilrettelegging av eksamen på dette skjemaet som du leverer til skolen.

Forlenget tid
Ved behov kan det gis forlenget tid. Alle søknader om forlenget tid skal inneholde en uttalelse fra en sakkyndig instans. Uttalelsen skal relateres til eksamenssituasjonen.

Allergi
En generell legeattest om allergi gir normalt ikke grunnlag for forlenget eksamenstid. Dette skyldes at dagens medikamenter, i motsetning til tidligere, demper allergireaksjonene uten å gi særlige bivirkninger.

En legeattest som skal følge søknaden om forlenget tid pga. allergi må inneholde opplysninger om hvilken årstid eksaminanden er mest plaget av allergi og om eksaminanden bruker sløvende/søvndyssende medikamenter som nedsetter hans/hennes yteevne.

Hvor leveres søknaden? Hvem avgjør?
Søknaden, sammen med dokumentasjon, leveres en av rådgiverne ved Elevtjenesten. Rektor avgjør hvilke tiltak som kan settes i verk.

Søknadsfrist
Frist for å søke om særskilt tilrettelegging er 1. februar for årsaker som er kjent på dette tidspunktet. Hvis helseproblemene oppstår senere, må søknad leveres så raskt som mulig. Skolen vil da prøve å tilrettelegge så langt det er mulig på kort varsel.

Det må søkes på nytt for hvert skoleår.

Det er ikke mulig å få tilrettelegging på grunn av annet morsmål enn norsk.

Sjekk også Vestfold fylkeskommunes sider om tilrettelegging til eksamen

 

Opplæringsloven

Utdrag fra forskrift til Opplæringsloven § 3-32. Særskild tilrettelegging av eksamen:

  • Elevar og privatistar med behov for særskild tilrettelegging skal kunne få lagt forholda til rette slik at dei kan få vist kompetansen sin ut frå kompetansemåla i fag i læreplanverket. Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er.
  • Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen. Tilrettelegginga må heller ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i fag i læreplanverket. Der det i kompetansemåla er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til å leggje til rette eksamen slik at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget.
  • Privatistar må leggje fram ein sakkunnig uttale. Fylkeskommunen avgjer kva slags ordningar for tilrettelegging som skal nyttast. Avgjerda til fylkeskommunen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til fylkesmannen.