Klassens time - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • 08. aug. 2013
 • 09. aug. 2017

Klassens time

Mål med klassens time

Elevene får praktisk opplæring i elevdemokrati og medvirker i egen skolehverdag om både faglige, metodiske og miljømessige forhold.

Klassens time er et viktig verktøy for god kommunikasjon mellom kontaktlærere og klassen i hverdagen. Informasjon om aktuelle forhold og hendelser, påminnelser og oppfølging av fravær er saker som bør tas opp kontinuerlig. 

Arbeidsfordeling

Klassens time er timeplanfestet og er plassert tidligere enn siste time. Kontaktlærer har ansvar for at klassens time startes opp fra første skoleuke og at den blir gjennomført hver uke gjennom skoleåret.

Elevene har ansvar for å melde inn aktuelle saker og være aktive i saksbehandlingen.

Klassens time kan ta opp forhold som har med det som skjer i og utenfor klasserommet – altså skolens læringsmiljø. 

Aktuelle saker for klassens time gjennom skoleåret:

August

 • Branninstruks – tas i første klassens time! 
 • Timeplan 
 • Utdeling av lærebøker 
 • Skolens reglement 
 • Skolens verdigrunnlag 
 • Ordensregler på forskjellige steder
 • Valg av tillitsvalgt innen 1. september
 • Møtekultur
 • Fraværsføring og fraværsregler med skolens rutiner 
 • Mobbing 
 • Klasseregler
 • Bruk av biblioteket
 • Bruk av skolens datautstyr
 • Planlegging: terminplan, prøveplan, prosjekter og ekskursjoner
 • Informasjon om miljødag for Vg1- klassene

September

 • Ta opp elevsamtaler som tema
 • Skolen som Miljøfyrtårnskole - kildesortering
 • Studieteknikk
 • Informasjon om oppstartseminar
 • Informasjon om første plenumsmøte for tillitselevene
 • Informasjon om møte for foresatte

Oktober

 • Peru- prosjektet og aksjonsdag
 • Fritak i fag som tema
 • Tilrettelegging ved prøver og eksamen – se frist for søknad i halvårsplanen
 • Konferansetimer

November

 • Uke: 45 Peru-aksjonsdag
 • Planlegging av siste skoledag før jul 
 • Informasjon om Elevundersøkelsen
 • Fagvalg for neste skoleår
 • Informasjon om elevundersøkelsen

Desember

Hei-uka i uke 6

Januar

 • Planlegging: terminplan 2. termin, prøveplan, prosjekter og ekskursjoner.
 • Særskilt søknad for neste skoleår
 • Hei-uka i uke 6
 • Informere om Respons

Februar

 • Konferansetimer – 2. runde
 • Hei-uka i uka 6
 • Søknad videre på vgs.

Mars

 • Ung-data-undersøkelsen – hvis aktuelt
 • Avslutning i hallen – siste skoledag forberedelser starter

April

 • Minne om frist for søkning høyere utdanning
 • Eksamen denne våren - informasjon

Mai

 • Eksamen
 • Siste skoleuker
 • Avslutning for aktuelt klassetrinn
 • Karakterer- vurdering av skoleåret
 • Informasjon om innlevering av læremidler

Juni

 • Innlevering av læremidler
 • Avslutning

Klassens tillitselev er talerør for klassen. En viktig rolle er å bidra til at aktuelle saker tas opp i klassen og bringe sakene videre til plenumsmøtet eller elevrådsstyret.

Saker som er aktuelle for egen klasse – ros, utfordringer og miljøforhold.

Informasjon til klassen fra komiteer og samlinger er viktig.

Det lages en plan for plenumsmøter og skolemiljøutvalgsmøter for hver termin. Her behandles aktuelle saker som skal tas opp med klassen.

Eksempler på aktuelle informasjons-saker:

Aktivitetsdag
Aksjoner – f.eks Peru-aksjonen
Midttimeaktiviteter
Sosiale aktiviteter; skoleball/russe-ball
Russerevy

Saker fra skolemiljøutvalget
Avslutninger: jul og sommer
Interne rutiner på skolen
Ulike påmeldinger

Gjennomføring av klassens time

Den praktiske gjennomføringen av klassens time er kontaktlærers ansvar. Kontaktlærer og elevene samarbeider om saksliste og ledelse.

Oppfølging av klassens time

Kontaktlærer og elevene følger opp de sakene som er tatt opp i klassens time. Saker kan sendes videre til studierektor og til elevrådet.