Lånekassen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 03. mai. 2013
  • 28. jun. 2017

Lånekassen

Når du har fått plass som elev ved en videregående skole, kan du ha rett til stipend og lån. Inntekten og formuen til forsørgerne dine (foreldre/foresatte) påvirker hvor mye du kan få i stipend og lån. Har du inntekt selv, eller høy formue, påvirker ikke dette stipendene og lånet ditt.
Vær oppmerksom på ditt ansvar hvis det skjer endringer i din situasjon i løpet av skoleåret.

Endringer i Lånekassens regler fra skoleåret 2017-2018

Endringer i Lånekassens regler fra skoleåret 2017-2018 for studenter i utlandet


Dersom du har ungdomsrett og har søkt opptak på www.vigo.no , kan du søke om stipend og lån i Lånekassen på nettet. Når du får beskjed på Vigo om at du har fått opptak på skoleplass og takket ja til plassen, kan du gå videre inn på Lånekassens elektroniske søknad som du fyller ut på nett: www.lanekassen.no. OBS! Velg riktig skjema. Husk også å fylle ut hvilket utdanningsprogram du ønsker, om du har ungdomsrett og å svare ja på preutfylling av søknad. Dette vil gjøre at søknaden behandles raskere. 


Alle elever i videregående skole med ungdomsrett får gratis lærebøker fra fylkeskommunen. I tillegg får du et utstyrsstipend fra Lånekassen som er uavhengig av hva foreldrene dine tjener eller har i formue. Dette skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel til arbeidstøy, verneutstyr, idrettsutstyr eller kalkulator. Bruk samme fremgangsmåte for søknad som nevnt i avsnittet over.

Fristen for å søke støtte er 15. november for høsten og 15. mars for våren.

I starten av hvert semester får du et gjeldsbrev/stipendmelding sendt hjem til deg. Det samme gjelder for lærlinger. Når du har skrevet under på gjeldsbrevet/stipendmeldingen (gjelder elever over 18 år) og sendt det i retur til Lånekassen, overføres pengene direkte til kontoen din den 15. i hver måned. For foresatte til elever under 18 år - se her.  Siste utbetaling i skoleåret er 15. mai for elever.

Vær oppmerksom på at stort fravær kan føre til bortfall av stipendet. Skolen plikter å melde fra om endringer som kan ha betydning for dine rettigheter og plikter.
Facebookside for elever i videregående skole
Størrelsen på stipendet er avhengig av hvilken utdanning du tar.

Beløpene under gjelder for hele skoleåret 2017–2018. Søker du støtte kun for ett semester får du halvparten av beløpet.

Kr 1014 

Kr 2 245

Kr 3 750

  • Studiespesialisering (unntatt for elever som tar fordypning i formgivningsfag og/eller toppidrett som ”fag fra andre programområder”)
  • Helse- og oppvekstfag
  • Studiespesialisering for elever som tar fordypning i formgivningsfag og/eller toppidrett som ”fag fra andre programområder”
  • Bygg- og anleggsteknikk
  • Idrettsfag