Forsikringer - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 05. aug. 2013
  • 10. sep. 2013

Forsikringer

Vestfold fylkeskommune har ulykkesforsikring på elever i videregående skole. Forsikringen gjelder

• i undervisningstiden
• på ekskursjoner
• på reiser, stevner og lignende i skolens regi
• i friminuttene
• på direkte reise til og fra skole/undervisningssted

Forsikringen gjelder i hele verden. Skolen forutsetter at elevene har gyldig reiseforsikring den tiden de er elever ved Re videregående skole, da skolen ikke har slik elevforsikring. Dette er viktig for at elevene skal få dekket eventuelle tap som måtte oppstå under skoleturer og ekskursjoner.

For elever som av skolen, i kortere eller lengre tid, er utplassert i næringslivet som del av opplæringen, gjelder denne forsikringen også under oppholdet på utplasseringsstedet, samt på direkte reise til og fra dette. Disse utplasserte elevene er for øvrig også omfattet av Lov om yrkesskadeforsikring.