Nye fraværsregler høsten 2016 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • Knut Sigurd Senumstad
 • 05. aug. 2016
 • 21. jun. 2017

Nye fraværsregler høsten 2016

Vanlige spørsmål om fraværsordninga

Generelle spørsmål


Hvorfor ny fraværsordning?

Målet med fraværsordninga er å motvirke skulk og motivere til jevn innsats. Hovedregelen er at elever som har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag ikke får standpunktkarakter eller halvårsvurdering i faget.

Hva er godkjent fravær?

Ikke alt fravær skal trekkes av kvota. Med riktig dokumentasjon kan du være borte av grunner som dette:

 • Fravær av helse- og velferdsgrunner (sykdom, begravelser)
 • Arbeid som tillitsvalgt
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Sesjon, innkalling til retten og annet lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement, men bare på nasjonalt/internasjonalt nivå
 • Religiøse høytider som ikke er dekket av skoleruta, men maks. 2 dager i året
 • Time hos lege, tannlege, BUPA, skolehelsetjeneste el l

Det skal heller ikke regnes som fravær i et fag hvis eleven er på ekskursjon i et annet fag eller på annen måte er borte på grunn av forhold opplæringsloven gir krav på. I tillegg til ekskursjoner gjelder dette rådgivning, møter med PP-tjenesten, elevrådsarbeid, arbeid i skolemiljøutvalg og avtalt samtale med rektor eller andre ansatte.


Hvilken dokumentasjon trenger jeg?

For fravær av helserelaterte årsaker kreves legeerklæring eller dokumentasjon fra annen sakkyndig (typisk behandleren). Er du innkalt til sesjon, politiet el l, er innkallingen gyldig dokumentasjon.

Kan det utøves skjønn?

Ja, men innenfor strenge rammer. Dersom elever i en vanskelig livssituasjon har mellom 10 og 15% udokumentert fravær kan rektor i samråd med rådgiver og lærere bestemme at eleven får karakter i faget, forutsatt at faglærer har vurderingsgrunnlag.

Konkrete spørsmål:

Er kjøreopplæring godkjent fravær?

Nei. Kjøretimer, glattkjøringskurs og annen trafikkopplæring gir fravær som går av kvota. Unntak kan gjøres for visse typer kjøretimer som er avtalt før skolestart 2016. Les mer om kjøreopplæring og fravær.

Kan jeg levere egenmelding hvis jeg har vært syk?

Nei. Helserelatert fravær må dokumenteres med erklæring fra lege eller annen behandler.

Kan jeg levere egenmelding når jeg har vært borte av velferdsgrunner?

Ja, hvis du er myndig. Hvis ikke er melding fra foreldre som regel nok.

Kan jeg dra på ferie uten at det regnes som ugyldig fravær?

Nei. Alt fravær som skyldes feriereiser utenom skoleferien går av 10%-kvota.

Veiledning til elever om den nye fraværsgrensen (åpnes i nytt vindu) hos Utdanningsdirektoratet

Ellers oppfordrer vi til å lese Fraværsgrensen i korte trekk (åpnes i nytt vindu) hos Utdanningsdirektoratet.

Se også Rutine for fravær i de videregående skolene i Vestfold (pdf)

Dersom spørsmålene dine stadig er ubesvart, ligger rundskrivet bak denne lenka.