Skoleskyss - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • 06. mai. 2013
  • 02. aug. 2017

Skoleskyss

Se rutetabell 2017-2018

Skoleskyss ved skolestart. Last ned her.  (Info med linker)

Som skoleskyss regnes den daglige skyss mellom hjem og skole/opplæringssted til skolens ordinære start- og sluttider. Skyssordningen omfatter elever som har rett til videregående opplæring etter opplæringslovens § 3.1.

Følgende elevgrupper har rett til fri skyss:

• Elever som bor vest/nord for E18 med mer enn 6 km mellom skole og hjem. Elever i  Sande kommune har ikke rett til fri skyss til videregående skole.
• Elever bosatt øst/syd for E-18 som har mer enn 3 km gangavstand til nærmeste holdeplass.  
• Elever som på grunn av funksjonshemming og som ifølge legeerklæring har behov for skyss. Kontakt skolen som vil søke for deg.
• Elever som må benytte båtskyss mellom hjem og skole/opplæringssted.


Skolekort

Elever med rett til fri skyss blir utstedt med reisebevis/skolekort. Eleven søker via 
MINSKYSS Hvordan?  Se også video her.

Skolekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

  • det skal fremvises for sjåføren ved påstigning på buss/tog.
  • det er gyldig for en tilkjøring og en frakjøring mellom hjem og skole til skolens ordinære start- og sluttider, reisestrekning ligger i/er skrevet på reisebeviset/skolekortet
  • det gjelder ikke i skolens ferie- og fridager.

Tapt reisebevis/skolekort skal straks meddeles skolen som bestiller nytt. Ved tap av reisebevis/skolekort må eleven/foresatte påregne å betale et duplikatgebyr/bussbilletter inntil nytt reisebevis/skolekort er utstedt.

Du må søke om skolekort når du starter på skolen i august hvert år. Du må søke om skyss på www.vkt.no hvor det er lagt ut et elektronisk søknadsskjema

Vi gjør også oppmerksom på at alle elever som har hatt busskort til vg.skoler tidligere år, får disse oppdatert. Dersom elevene har mistet disse, må skolen bestille nytt umiddelbart – for de får ikke midlertidige skolekort å reise på i saksbehandlingstiden

Ungdomskort

I Vestfold kan alle ungdommer mellom 16 og 19 år kjøpe Vestfoldkort Ungdom. Kortet gir rett til ubegrenset bruk i hele Vestfold for en fast pris pr måned. 

Vestfoldkort Ungdom utstedes første gang på våre salgskontor og kan deretter fylles opp på bussene eller på salgskontorene. Kortet koster kr. 300,- pr måned.

For deler av Vestfold er dette skysstilbudet til videregående elever. Dette gjelder for den delen av fylket med godt utbygd rutetilbud, men også elever som har krav på fri skyss kan kjøpe Ungdomskort på frivillig basis.

Se også vkt.no