Høsteksamen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 05. nov. 2013
  • 25. jun. 2014

Høsteksamen

Her finner du mer informasjon om høsteksamen.

Skriftlig eksamen 

Oppmøtetid: Kl 08.30 i skolens resepsjon. Ta med legitimasjon med bilde!

Du kan ikke regne med å få avlegge eksamen hvis du kommer for sent eller har glemt legitimasjon.  

Bruk av PC

Du får ikke bruke egen pc, skolen har egne eksamenspc'er.

Forberedelse

Eksamen kan være med eller uten én dags forberedelse. Dagen før eksamen må du hente forberedelsen på hjemmesida til Utdanningsdirektoratet.

Hjelpemidler til skriftlig eksamen

Du er selv ansvarlig for å ta med de hjelpemidler som er anbefalt til eksamen. Det er to hovedmodeller for hjelpemidler:

Modell 1 - Eksamen

  • Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen. Gjelder disse fagene: matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2

  • Del 1 – Uten hjelpemidler. Kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. 

Hva er ikke tillatt?

Her kan du lese mer om hva som ikke er tillatt til skriftlig eksamen (udir.no)

 

Vurderingsveiledninger

Det er laget vurderingsveiledninger i en rekke fag. Veiledningene inneholder viktig informasjon om eksamen.

Her kan du lese mer om vurdering

 

Muntlig eksamen

 Ta med skrivesaker, lærebøker, notater, ordbøker, elevøvingsjournaler etc.

 Sjekk oppmøtetidspunkt i brev du skal ha fått fra skolen. 

Eksamen består av to deler:

1. Forberedelse

20-30 minutter

Du trekker et tema eller en problemstilling som du skal forberede deg i. I språkfag kan du få en lytteprøve

Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. Du kan ta notater som kan brukes som hjelpemiddel under eksaminasjonen. 

2. Eksaminasjon

20-30 minutter

Du presenterer resultatet av arbeidet i forberedelsen (Ca 10 min).

Deretter følger en samtale/eksaminasjon med utgangspunkt i det du har forberedt deg på. Du må kunne svare på utdypende spørsmål knyttet til presentasjonen / oppgaven. Sensorene kan også stille spørsmål fra andre kompetansemål enn de som er berørt i forberedelsen.

I fag der det i følge læreplanen skal være et selvvalgt fordypningsemne, må du kunne analysere, drøfte og presentere innholdet av det valgte lærestoffet.

Her får du gode råd om kildehenvisning 

Vurdering

Til eksamen blir du vurdert ut fra i hvilken grad du har nådd kompetansemålene i læreplanen. Du må derfor sette deg godt inn i læreplanen for det faget du vil ta eksamen i.

Det er din samlede kompetanse til eksamen som skal sluttvurderes.

 

Har du fortsatt spørsmål?

Ta kontakt med eksamensansvarlig; Bente Saue, tlf 33 78 50 24