Positive tall på elevundersøkelsen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS

 

  • 08. jan. 2014
  • 25. jun. 2014

Positive tall på elevundersøkelsen

Årets elevundersøkelse ble gjennomført på alle videregående skoler i landet høsten 2013. Resultatet fra denne undersøkelsen er nå offentliggjort.

Den 17. desember ble alle elevrådsrepresentanter invitert til en dialogkonferanse sammen med elevombudet i Vestfold fylkeskomme, ledelsen ved skolen, rådgiverne og fagligpedagogiske kontakter. I denne konferansen ble tall fra elevundersøkelsen gjennomgått, og elevene sammen med ansatte brukte tid på å drøfte deler av undersøkelsen som elevrepresentantene hadde valgt ut.

Elevene på Sande videregående skole svarer blant annet at de trives godt på skolen, er interessert i å lære, og de prioriterer å bruke tid på skolearbeidet.

Sande VGS scorer høyere enn snitt i Vestfold, og landet for øvrig, når det gjelder bl.a. elevers inntrykk av i hvilken grad lærere bryr seg om dem, har tro på dem, og er til hjelp og støtte.

Elevundersøkelsen er en viktig for alle som er involvert i skole, og det er hyggelig for Sande videregående skole å kunne oppsummere den slik:

Høy motivasjon for skolearbeid, god støtte fra foresatte og lærere, og et godt læringsmiljø